Vanwege de vele tekst staat deze post op volle breedte Ik heb het boekje van Biesta gelezen. Zeer interessant, maar niet makkelijk. In deze post een poging tot een soort samenvatting. Ik heb ervoor gekozen om in deze post een …

Biesta: Goed onderwijs en de cultuur van het meten Read more »

Mijn post over het Fins onderwijs, welke ik had geplaatst op het MLI blog: Ik heb de onderstaande video uitgezeten. Volgens mij moet je daar 40+ voor zijn. Onze studenten kan je zoiets niet aandoen?  Zeer interessant verhaal. De video …

Fins onderwijs Read more »

Voorstel onderwerp LA4 Henk Massink  Titel: Internationalisering Delta Academy Inleiding De Delta Academy (DA) bestaat uit de opleidingen Civiele Techniek, Aquatische Ecotechnologie en Delta Management. De eerste twee opleidingen hebben Nederlandse groepen en internationale groepen. Delta Management bestaat uit alleen …

Voorstel voor LA4 Read more »

Ik vond twee video’s. Moet ze nog bekijken en conclusies trekken, maar jet lijkt mij interessant. Eerst Gert Biesta Dan Hattie

Paradigma volgens wikipedia (kijk op de wereld, zienswijze?) http://nl.wikipedia.org/wiki/Paradigma_%28wetenschapsfilosofie%29 Paradigma in onderwijs Video Ken Robinson Picture

Naar aanleiding van mijn opmerking, gisteren, dat 80% van de docenten tevreden is over zijn/haar werk, hierbij de bron. Uit de correspondent : https://decorrespondent.nl/74/een-kopieerapparaat-dat-altijd-werkt/5010301054-78aba67f  Link waarschijnlijk alleen te openen door mensen met een abonnement. “Nederlandse leerlingen presteren Dat blijkt uit …

Wij zijn als docenten tevreden over onze baan Read more »

Hfst 2: Het onderzoeksonderwerp formuleren en verduidelijken Hfst 4: Een onderzoeksontwerp bepalen: het belang en de inbreng van onderzoeksfilosofieen, -methoden en -technieken Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Verckens, J. P., & Smitt, P. (2011). Methoden en technieken van onderzoek. …

Saunders: Methoden en technieken van onderzoek. Hoofdstuk 4 Read more »