Paradigma

Paradigma volgens wikipedia (kijk op de wereld, zienswijze?)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paradigma_%28wetenschapsfilosofie%29

Paradigma in onderwijs
Video Ken Robinson

Picture
Paradigm-Shift

2 Comments on “Paradigma

  1. Tsja, als pakketje de school in en als pakketje de school weer uit… ik ken het filmpje en vind het nog steeds leuk om te zien. Bij ons ROC maken we al stapjes om dit te doorbreken. Het lesprogramma is als basis wel geprogrammeerd op cohorten, en daarbinnen is enige flexibilisering mogelijk. Onze formatieve toetsing is voor een groot deel flexibel dat betekent dat er elke week nakijkwerk op je bord ligt in grote variatie van meerdere cohorten. De examinering is helemaal naar tempo en eigen planning van de student. Toch zou het mooi zijn als we op termijn ook naar onderwijs toegaan waarbij studenten veel meer op hun individuele leervragen bediend zouden worden en waarin evc’s (van zowel volwassen als jonge studenten) zich daadwerkelijk terugvertalen in verkorting / vrijstelling.

    Wij hebben binnen de MLI trouwens nog een stevig fabrieksmodel, is mijn mening. Hoe zit het bij jouw opleiding? Waar bewegen jullie je?

  2. Hanneke, Volgens mij zitten wij bij onze opleiding zo vast in onze eigen werkzaamheden (werkdruk) dat van innovatie niet zoveel komt. Vicieuze cirkel. Wij zouden ook meer aan formatieve toetsing moeten doen, alleen als je dat op de traditionele manier doet (zelf handmatig nakijken), dan is dat niet te doen. Hoeft volgens mij ook niet wat er zijn goede mogelijkheden om online te toetsen, bv maple TA http://www.maplesoft.com/products/mapleta/. Alleen dan moet je even over een hobbel heen. Wij zijn ook wel eens met EVC bezig geweest, persoonlijk geloof ik er niet zo in. Het is een enorme rompslomp, volgens mij kan je nuttigere dingen doen in die tijd. Dus ja we zijn nog aardig fabrieksmatig en er zit nog niet zoveel beweging in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.