Voorstel voor LA4

Voorstel onderwerp LA4 Henk Massink  Titel: Internationalisering Delta Academy

Inleiding

De Delta Academy (DA) bestaat uit de opleidingen Civiele Techniek, Aquatische Ecotechnologie en Delta Management. De eerste twee opleidingen hebben Nederlandse groepen en internationale groepen. Delta Management bestaat uit alleen internationale groepen. Voor alle duidelijkheid , in de internationale groepen bevinden zich ook Nederlandse studenten. Naast de drie opleidingen zijn er vier onderzoeksgroepen: Aquacultuur, Building with Nature, Watertechnologie en (gebieds) Veiligheid. Onderwijs en Onderzoek zijn sterk geïntegreerd.

Missie DA

De Delta Academy draagt bij aan de toestroom van voldoende en goed opgeleide professionals naar de delta- en de watersector in Nederland, die in staat zijn om Nederland vooraan te houden in de internationale deltatechnologische markt.

Doel van internationalisering conform internationaliseringsbeleid DA (maart 203)

De Delta Academy gaat internationale samenwerking aan met instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek in deltagebieden in andere landen om diverse en zeer verschillende redenen:

 1. De inhoud en de ambiance van het onderwijs worden internationaal. Nederlandse studenten moeten worden voorbereid op een internationale beroepspraktijk en verkeren al tijdens de studie met buitenlandse bloedbroeders. Nederland wil immers haar water-kennis met de wereld delen, toonaangevend zijn en een groot deel van de wereld-watermarkt in handen brengen van Nederlandse bedrijven en instellingen. Samenwerking met internationale universiteiten brengt internationale casuïstiek in. Studenten ervaren via de contacten met buitenlandse studenten de internationale ambiance.
 2. De kwaliteit van het onderwijs wordt hoger als er via teacher exchange en visiting professorships buitenlanders een bijdrage komen leveren aan ons onderwijs. Een buitenlander zal inspiratie halen over onze onderwijsinhouden en de wijze waarop wij het onderwijs inrichten en uitvoeren. Bezoek van buitenlandse collega’s leidt vanuit die inspiratie en verwondering tot inhoudelijke discussies en verrijkt het onderwijs. Omgekeerd zullen wij dergelijke inspiratie krijgen als wij in het buitenland zijn en met collega’s daar over hun werk praten. Dit leidt automatisch tot continue professionalisering van docenten en actualisering van onderwijs.
 3. Via een goed netwerk kunnen studenten een deel van hun studietijd doorbrengen bij een buitenlandse instelling, terwijl goede begeleiding is gewaarborgd via langjarige contacten en goede afspraken.
 4. In contracten met buitenlandse instellingen kan worden opgenomen dat een aantal studenten van die partner aan de HZ het diploma gaat halen in een zogenoemde  2+2 constructie of een 3+1 constructie.
 5. Internationale samenwerking op onderzoeksgebied verhoogt de status en de reputatie van de hogescholen. Daardoor worden ook de opleidingen aantrekkelijker.
 6. Internationalisering leidt tot verhoging van de aantrekkelijkheid van het onderwijs en daarmee tot verhoging van het aantal instromende studenten.

 

Denkrichtingen

Er wordt al op verschillende manieren met buitenlandse instellingen samengewerkt, er zijn internationale uitwisselingen en buitenlandse studenten volgen de opleidingen aan de DA. In hoeverre heeft dat allemaal effect op het onderwijs aan de DA?

Doel van het stuk is de DA te beschrijven vanuit de optiek van Biesta. In de opinie van Bieste bestaat goed onderwijs niet alleen uit leren maar uit kwalificatie, socialisatie en subjectvorming.  Door de diversiteit van studenten (cultuur) zijn socialisatie en subjectvorming aspecten die wellicht anders benaderd moeten worden in vergelijking tot een “Nederlandse” Hogeschool.

Het is de bedoeling om iets minder de nadruk te leggen op kwalificatie. Beroepsprofielen en competenties zijn reeds vastgesteld?

Bij het beschrijven van culturele aspecten wordt gebruik gemaakt van de studies uitgevoerd door Geert Hofstede. Verder zullen docenten, leidinggevende, international office gevraagd worden hun mening te geven over wat “goed” onderwijs aan de DA is, mede m.b.t. de internationale focus .

Ook studenten zal deze vraag gesteld worden, verder is het de bedoeling studenten te ondervragen over de culturele verschillen.

Het eindresultaat bestaat uit een Visie op wat moet worden verstaan onder goed onderwijs aan de Delta Academy.

Als vorm wordt gedacht aan een website met video’s.  Dit is mede afhankelijk van in hoeverre mensen willen meewerken aan video’s

Inleverdatum 18 maart

 

 

Biesta, G. (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten: ethiek, politiek en democratie. [Meppel]: Boom Lemma.

Hofstede, G., Hofstede, G.J, & Minkov, M. (2012). Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen. Amsterdam [etc.]: Contact.

4 Comments on “Voorstel voor LA4

 1. Hoi Henk, ik stel maar gewoon de vragen die bij me opkomen als blanco lezer.
  Interessante invalshoek om Hofstede erbij te halen. Ik neem aan dat je zijn website kent? Zo niet: http://geert-hofstede.com/index.php Je kunt daar heel handig en snel verschillende landen met elkaar vergelijken omdat er een soort interactieve tool is ingebouwd.
  Als je het hebt over de diversiteit bij de studenten, heb je het dan over de diversiteit van de studenten van jouw opleiding, of de diversiteit van de studenten die ze gaan ontmoeten op het moment dat er een internationaliseringsactiviteit is? Of gaat het over de verschillende studenten van de verschillende nationaliteiten die bij jullie te gast zijn? Over al die zaken zou je iets kunnen zeggen. Je kunt je overigens ook afvragen in hoeverre wij ons onderwijs (in Nederland) transcultureel of intercultureel inrichten, maar dat terzijde….
  Ik ben benieuwd wat er als antwoord komt op de vraag over wat goed onderwijs is in relatie tot de internationalisering.
  Je schrijft dat het eindresultaat is dat er een visie komt over wat verstaan moet worden onder goed onderwijs aan de Delta Academy. Wil je het zo breed? Of wil je een visie verwoorden over wat goed onderwijs is met betrekking tot internationalisering, op de DA.
  Wat maakt dat je voor een website kiest? (Leuk idee overigens) Dus hoe borg je form follows function?
  Als je dit traject uit gaat werken, in hoeverre ga je dan de internationale partners die er wellicht zijn (daar heb ik natuurlijk geen zicht op?) bevragen over wat zij goed onderwijs vinden i.r.t. internationalisering? Uit jouw Hofstedeverhaal neem ik aan dat je bekend bent met zijn werk. Maar hoe er over onderwijs gedacht wordt is behoorlijk cultureel bepaald en wordt stevig beïnvloed door de dimensies die Hofstede beschrijft. Dat heeft dus ook weer invloed op hoe zij dan zo’n vraag zullen beantwoorden.
  Hoe dan ook, ik vind je idee leuk en origineel. Ook gewaagd en zeker een uitdaging om die informatie scherp in beeld te brengen die ook relevant is voor je visiestuk. Succes, to be continued…. 

 2. Hanneke, dank voor de uitgebreide reactie. Vragen waar ik zelf ook nog eens goed over na moet denken, En ook bespreken met een aantal mensen op de Hogeschool. Ik moet ook tot een soort kern komen, Vooralsnog is dat studenten van verschillende nationaliteiten (en dus culturen) bij elkaar komen op onze opleidingen. Het onderwijs wat zij aangeboden krijgen is “gewoon” een Nederlands systeem, gebaseerd op de Nederlandse (afreken) cultuur. Uiteindelijk wil je toch een soort effectief onderwijs, geschikt voor alle studenten. Wat ook interessant is om te kijken wat de meerwaarde is van een internationale klas.
  Wat betreft de vorm, vooralsnog is dat ingegeven omdat ik iets anders wil doen dan een stuk tekst lezen. Als het effen kan zou ik ook wel interviews met studenten opnemen en deze op de website tonen.
  Ik was nog niet bekend met Hofstede, maar ik heb het boek nu en heb ook al wat video’s van hem bekeken.

 3. Beste Henk, Fantastisch dat jullie op de DA al zo veel doen op het gebied van internationalisering! Daarmee werken jullie aan de maatschappelijke opdracht om internationaal kennis te delen. Internationale klassen vragen van van de school en van de docenten visie op en kennis van diversiteit. Is dit je thema? Inspiratielink: http://www.studiesuccesho.nl/2014/01/25/wil-je-weten-hoe-docenten-aan-de-hogescholen-van-amsterdam-en-rotterdam-denken-over-studiesucces-en-diversiteit/ met vriendelijke groeten Aafke en Bartel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.