Enkele punten uit Weggeman die mij aanspreken Weggeman, M. (2007). Leidinggeven aan professionals? Niet doen! : over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie. Schiedam: Scriptum.

Begrippenlijst Weggeman, M. (2007). Leidinggeven aan professionals? Niet doen! : over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie. Schiedam: Scriptum.

Trying to make some kind ofsummary Jarvis, P. (2006). Lifelong learning and the learning society. volume 1, Towards a comprehensive theory of human learning. London; New York: Routledge.

Jarvis begrippenlijst Jarvis, P. (2006). Lifelong learning and the learning society. volume 1, Towards a comprehensive theory of human learning. London; New York: Routledge.

Mindmap : Van een constructivistische visie op leren naar het ontwerpen van instructie