Weggeman samenvatting

Enkele punten uit Weggeman die mij aanspreken

Weggeman, M. (2007). Leidinggeven aan professionals? Niet doen! : over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie. Schiedam: Scriptum.

Kenniswerkers

“Kenniswerkers zijn in het algemeen mensen met een HBO- of wo-opleiding. Het zijn medewerkers waarvoor de productiefactor kennis (vooral gelokaliseerd in het hoofd) belangrijker is dan de productiefactor fysieke arbeid (vooral gelokaliseerd in de spieren). Kenniswerkers moeten ten opzichte van productiearbeiders voortdurend veel leren om hun werk goed te kunnen blijven doen.”(Weggeman, 2008, p.229)

    Weggeman (2008, p.258)

  1. De kenniswerker is actief in het primaire proces van de organisatie. Dit criterium wordt gehanteerd om de kenniswerker te onderscheiden van besturende professionals, zoals managers.
  2. De kenniswerker behandelt dagelijks een aantal discrete casussen. Dit criterium wordt gehanteerd om kenniswerker te onderscheiden van bv procesoperators of piloten (‘besturende professionals’)
  3. De kenniswerker hanteert vooral cognitieve vaardigheden i.p.v. motorische vaardigheden

“Kenniswerkers hebben doorgeleerd juist om te kunnen en mogen werken. Ze zijn intrinsiek gemotiveerd, tot ze hun baas ontmoeten.”(Weggeman, 2008, p.5)

“Het ‘slechte’ nieuws: Kenniswerkers zijn niet te managen door het opleggen van regels en procedures of door het toepassen van informatiesystemen (Mintzberg, 1979)

Het goede nieuws: het energieniveau van de kenniswerkers is een functie van de mogelijkheid zichzelf te identificeren met de ‘values’ of hogere doelen van de organisatie” (Weggeman, 2008, p.17) Dit wordt ook wel de collectieve ambitie genoemd.

“Professionals een resultaatverplichting opleggen om conflicten tussen verticale en horizontale regelsystemen te elimineren, is geen oplossing. Dat is de boel voor de gek houden.” Medewerkers gaan ‘mee-stribbelen‘  (Weggeman, 2008, p.19)

Wet van Pareto  80/20 % regel (Weggeman, 2008, p.27)

“Hoe vreselijk is het werk van de eerstelijnsmanager” (Weggeman, 2008, p.86)

“Durf op tijd te kiezen voor een T-profiel” (Weggeman, 2008, p.120)
“Kern daarvan is dat de kenniswerker in de derde fase van zijn loopbaan, zijn professioneel repertoire aanzienlijk verkleint door te keizen voor één specialistisch deelgebied dat hij diepgaand wil blijven beheersen en één tot drie aanpalende gebieden kiest die hij op appreciatieniveau wil bijhouden, teneinde met de collega’s over de breedte van het vak te kunnen blijven communiceren” (Weggeman, 2008, p.121)

“Innoveren is vernieuwen en vernieuwen is iets anders dan verbeteren”. “Veranderen = Verbeteren + Vernieuwen” (Weggeman, 2008, p.178)

(Weggeman, 2008, p.285)
p285

(Weggeman, 2008, p.101)
p101

(Weggeman, 2008, p.119)
p119

(Weggeman, 2008, p.134)
p134

(Weggeman, 2008, p.262)
p262

Kennis

“Kennis is een Functie van Informatie, Ervaring, Vaardigheden en Attitude: k= f(I * EVA)” (Weggeman, 2008, p.246)

“Kennis is een productiefactor”(Weggeman, 2008, p.247)

“Kennis kan buiten het hoofd van een individu niet bestaan”(Weggeman, 2008, p.247)

“Kennis is een persoonlijk vermogen”(Weggeman, 2008, p.248)

(Weggeman, 2008, p.149)
p249

(Weggeman, 2008, p.250)
p250

(Weggeman, 2008, p.113)
p113

Leren

“Leren is het productieproces waarmee kennis ontwikkeld wordt”(Weggeman, 2008, p.251)

Weggeman (2008, p.253) Vier leerdomeinen volgens het UNESCO-rapport ‘Learning: the treeasure within’:

  1. Learn to know.  Weten op basis van informatie
  2. Learn to do. Kunnen op basis van ervaringen en vaardigheden
  3. Learn to work together. Willen op basis van houding
  4. Learn to be. In evenwicht en harmonie zijn met jezelf en je omgeving (attitide)

(Weggeman, 2008, p.525)
p525

I- versus R- professionals

(Weggeman, 2008, p.264)
p264

(Weggeman, 2008, p.267)
p267

(Weggeman, 2008, p.269)
p269

 

1 Comment on “Weggeman samenvatting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.