Paradigma volgens wikipedia (kijk op de wereld, zienswijze?) http://nl.wikipedia.org/wiki/Paradigma_%28wetenschapsfilosofie%29 Paradigma in onderwijs Video Ken Robinson Picture

Capacity building is een term niet zo makkelijk te vertalen is naar het Nederlands. Fullan. (2007, p. 252) stelt dat capacity building: It involves everything you do that affects new knowledge, skills, and competencies; enhanced resources; and stronger commitments. Fulllan, …

Capacity building Read more »

text: http://kijkopleerlingenleren.wikispaces.com/Connectivisme Connectivisme (vanaf 2005) Basis principes Leren binnen het Connectivisme is er op gericht dat bepaalde kenniselementen met elkaar worden verbonden. De verbindingen die worden gelegd -die de mens helpt te leren- zijn belangrijker dan de kennis die dat …

Connectivisme Read more »

Tekst: http://kijkopleerlingenleren.wikispaces.com/Constructivisme Basis principes Leren door `doen´ is een populaire vertaling van een van de basisprincipes van constructivisme. Constructivisme is een leerpsychologie theorie die aangeeft hoe leren plaatsvindt, hoe kennis wordt geconstrueerd. De theorie gaat er van uit dat het …

Constructivisme Read more »

Tekst van : http://kijkopleerlingenleren.wikispaces.com/Cognitivisme Cognitivisme (vanaf 1930) Het cognitivisme is een leertheorie uit het objectieve leren. De theorieën van het objectieve leren gaan ervan uit dat kennis objectief bestaat, kennis en vaardigheden neem je over van anderen. De nadruk ligt …

Cognitivisme Read more »

Tekst van : http://kijkopleerlingenleren.wikispaces.com/Behaviorisme Behaviorisme (vanaf 1910) De eerste leertheoretische stroming is het behaviorisme. Het behaviorisme is een stroming binnen de psychologie en filosofie waarin men in tegenstelling tot andere stromingen, geen rekening houdt met het onderbewuste van de mens, …

Behaviorisme Read more »

steekproef wikipedia Aselecte steekproef Als alle elementen uit de populatie dezelfde kans hebben om in de steekproef te worden opgenomen, spreekt men van een aselecte steekproef. Selecte steekproef Men spreekt van een selecte steekproef wanneer de elementen niet op toevalsbasis uit een …

Steekproef / sampling Read more »

Wikipedia Expectancy-value theory was originally created in order to explain and predict individual’s attitudes toward objects and actions. Originally the work of psychologist Martin Fishbein, the theory states that attitudes are developed and modified based on assessments about beliefs and …

Expectancy-Value Theory Read more »

Wikipedia Self-concept (also called self-construction, self-identity or self-perspective) is a multi-dimensional construct that refers to an individual’s perception of “self” in relation to any number of characteristics, such as academics (and nonacademics) gender roles and sexuality racial identity,and many others.

Wikipedia  Attribution is a concept in social psychology addressing the processes by which individuals explain the causes of behavior and events; attribution theory is an umbrella term for various models that attempt to explain those processes