Hierbij mijn uiteindelijke paper over de KOS waarde, cijfer 69. Ik heb ook de beoordeling toegevoegd. Ik adviseer de documenten fullscreen te bekijken La1 henkmassink 0863371_herkansing from Henk Massink Rubric herkansing henk massink compleet from Henk Massink

Enkele punten uit Weggeman die mij aanspreken Weggeman, M. (2007). Leidinggeven aan professionals? Niet doen! : over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie. Schiedam: Scriptum.

Trying to make some kind ofsummary Jarvis, P. (2006). Lifelong learning and the learning society. volume 1, Towards a comprehensive theory of human learning. London; New York: Routledge.

Jarvis begrippenlijst Jarvis, P. (2006). Lifelong learning and the learning society. volume 1, Towards a comprehensive theory of human learning. London; New York: Routledge.

Mindmap : Van een constructivistische visie op leren naar het ontwerpen van instructie