Tag: M_LA3

Ingeleverde versie LA3 3-12-2013

De ingeleverde versie LA3, het is nog niet af, dus feedback is van harte welkom Rapport LA3_HenkMassink_0863371

Tagged with:

Feedback paper Ummu 3-12-2013

Ik heb mijn feedback op de volgende wijze georganiseerd: Mijn algemene indruk Opmerkingen in document Even de competenties langslopen 1.  Het onderwerp is heel interessant. Het rendement is te laag (ik zou graag cijfers zien), de leiding besluit in te

Tagged with:

Feedback paper Maike 3-12-2013

Ik heb mij feedback op de volgende wijze georganiseerd: Mijn algemene indruk Opmerkingen in document Even de competenties langslopen Het stuk is van afgelopen zondag, het is nu dinsdag, ben dus een beetje laat 🙁 1. Mijn algemene indruk.Interessant en

Tagged with:

Capacity building

Capacity building is een term niet zo makkelijk te vertalen is naar het Nederlands. Fullan. (2007, p. 252) stelt dat capacity building: It involves everything you do that affects new knowledge, skills, and competencies; enhanced resources; and stronger commitments. Fulllan,

Tagged with:

Onderzoeksplan versie 3

Dinsdag 19-11-2013 nieuwe versie onderzoeksplan ingediend bij de opleiding. Plan is behoorlijk veranderd. Het is nu een experiment geworden, waar de controle groep een oefening Fluid Dynamics in een klassikale omgeving maakt en de experimentele groep een oefening Fluid Dynamics

Tagged with:

Feedback stuk Johan, 30-10-2013

Feedback: Johan: zoals altijd een doorwrocht stuk met de potentie veel te lang te worden. Er zijn twee zaken uit het stuk die mij bezighouden. De focus zin “Wat is er voor nodig om een betekenisvolle leerwerkplekomgeving voor (aanstaande) leerkrachten

Tagged with:

Feedback op product Maike, 29-10-2013

Feedback: Wat betreft innovatie daarvoor heb ik zelf nog de volgende: “Innoveren is dus vernieuwen en vernieuwen doe je door het bestaande op een slimme manier te decomponeren, te deconstrueren, in factoren te ontbinden om daarna vanuit het niets opnieuw

Tagged with:

Voorstel onderwerp LA3

Voorstel paper Innovatie LA3 Henk Massink Omdat ik geïnteresseerd ben in ICT in het onderwijs en ik denk, dat de onderwijswereld de komende jaren ingrijpend gaat veranderen, wil ik het graag over een ICT gerelateerd onderwerp hebben. Van hoog naar

Tagged with:

Instructivism, Constructivism, or Connectivism

Interresante webpagina  http://suifaijohnmak.wordpress.com/2013/03/27/which-learning-theory-would-be-most-appropriate-for-our-education-system-instructivism-constructivism-or-connectivism/ Gevonden dankzij http://hannekemli.wordpress.com/2013/03/30/op-een-rijtje/

Tagged with:

Feedback op produkt van Patrick Hoksbergen, 27-10-2013

Beste Patrick, hierbij mijn feedback. Eerst wat voorafjes : Zelf ben ik ook zeer interesseert in het gebruik van Social Media. Binnen onze Academie heb ik een slechte ervaring met de inzet van social media. Hierbij versta ik onder social

Tagged with:
Top