Constructivisme

Tekst: http://kijkopleerlingenleren.wikispaces.com/Constructivisme

Basis principes

Leren door `doen´ is een populaire vertaling van een van de basisprincipes van constructivisme.
Constructivisme is een leerpsychologie theorie die aangeeft hoe leren plaatsvindt, hoe kennis wordt geconstrueerd. De theorie gaat er van uit dat het verwerven van kennis en vaardigheden niet zozeer het gevolg is van een directe overdracht van kennis door de docent, maar eerder het resultaat van denkactiviteiten van de leerlingen zelf. Het constructivisme benadrukt daarmee dat de leerling actief moet zijn tijdens het verwerken van informatie en het krijgen van kennis en vaardigheden. Hierbij spelen sociale processen een belangrijke rol.

De principes van het constructivisme zijn:

  • Leren als kennisverwerving, is een actief proces dat steeds meer onder eigen verantwoordelijkheid van de lerende plaatsvindt.
  • Leren is een proces van kennis construeren.
  • Leren is voortbouwen op de reeds aanwezige kennis
  • Leren is een sociaal proces
  • Leren is contextgebonden.

Dit betekent dat de ontwikkeling van de lerende steeds meer wordt gestuurd door de lerende zelf. Hij/zij verleent betekenis aan individuele of collectieve ervaringen en bouwt voort op de reeds aanwezige kennis. Kennis wordt ontwikkelend en gedeeld met andere in bepaalde situaties.

Video door Bram van Burken:Hogeschooldocent Onderwijskunde bij Fontys Pabo Eindhoven
Pictureconstructivism

1 Comment on “Constructivisme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.