Voorstel onderwerp LA3

Voorstel paper Innovatie LA3 Henk Massink

Omdat ik geïnteresseerd ben in ICT in het onderwijs en ik denk, dat de onderwijswereld de komende jaren ingrijpend gaat veranderen, wil ik het graag over een ICT gerelateerd onderwerp hebben.

Van hoog naar laag:

 • Wereld beleid , b.v. 21 first century skills
 • Europees beleid t.a.v. ICT
 • Landelijk beleid t.a.v. ICT
 • Instellingsplan Hz.
  Beleidsstuk op hoogste niveau binnen de HZ
 • Digitale campus.
  Eén van de speerpunten is de Digitale Campus, waarin verder vorm gegeven wordt aan de inzet  van ICT.  Onder de paraplu van de Digitale Campus worden verschillende innovaties uitgeprobeerd. Zoals VAL (Edmodo).
 • Flipped Classroom Fluid Dynamics.
  Eigenlijk een “redelijk” spontane actie van één docent (ondergetekende) om de course Fluid Dynamics te flippen. De course is gegeven in het tweede semester van het schooljaar 2012-2013 en in die periode ook ontwikkeld. Dit volgens het principe van een week vooruit werken.

Het bijzondere van de innovatie (flipped Classroom Fluid Dynamics, zie http://fluiddynamics.eu/ ) is dat deze uitgevoerd is door één persoon. Dit is niet positief. Docent (ondergetekende) heeft niet de kans gezien andere docenten te betrekken bij dit project, mede door tijdsdruk. Het is dus maar de vraag of dit een geslaagde innovatie is. Hier zit ook een stuk frustratie van mij. Ik ben er niet in geslaagd mijn collega’s er bij te betrekken, of heb ik wel voldoende moeite gedaan om collega’s hierbij te betrekken (antwoord is nee), of hebben collega’s wel interesse in deze innovatie.

Het uitwerken van het “theoretisch” kader (de punten bij de bolletjes) zal geen probleem zijn.

Uit de initiatie en implementatie fase zullen verschillende problemen naar voren komen. Wellicht is het zinvol collega’s en leidinggevende hierover te interviewen

Bij het advies zal duidelijk gemaakt moeten worden, hoe deze innovatie verder doorgezet kan worden. Of is deze innovatie niet zinvol?  Ben ik te hard van stapel ben gelopen en collega’s de kans ontnomen te wennen? Hierbij speelt een rol, dat mijn houding t.a.v. onderwijs aan het radicaliseren is? Aan het eind van dit stuk meer hierover.

Kortom, ik zie wel een kans om hier een paper over vernieuwing over te schrijven. Waar ik me wel een beetje zorgen over maak, is het feit, dat ik hier zeer persoonlijk bij betrokken ben.

Mijn beliefs (opvattingen) t.o.v. onderwijs.
Hierbij gaat het met name om het vak Fluid Dynamics. Het gaat om mijn persoonlijke mening / beliefs. Mijn opmerkingen zijn niet bedoeld om andere docenten te bekritiseren of aan te vallen.

 1. Studenten op een Hogeschool zijn intrinsiek gemotiveerd en willen wat leren. Indien dit niet het geval is, komt dat door slecht onderwijs, (heel) soms hebben studenten een verkeerde studiekeuze gemaakt. Een docent moet positief staan t.o.v. van zijn studenten, anders is hij/zij ongeschikt voor het vak.
 2. Kwaliteit van onderwijs wordt vooral bepaald door het direct contact tussen docent en student. Al het andere is “bijna” bijzaak. Hattie gaat hier volgens mij ook vanuit.
 3. Raak er steeds meer van overtuigd, dat hoorcolleges gewoon niet werken. Ook niet hoorcolleges, waarin oefeningen zijn opgenomen. Neurologisch onderzoek heeft aangetoond, dat na 20 minuten de glucose in betreffende hersengebieden op  is. Vroeger konden studenten dan wat dromerig voor zich uit staren en wellicht de indruk wekken nog wat op te nemen. Tegenwoordig hebben de studenten mobiel of laptop of tablet bij zich, waar ze zich op kunnen richten. Op de Hz zijn er lokalen, waar je vanuit de gang op de schermen van de studenten in de klas kunt kijken. Ze zijn vaak met heel andere zaken bezig. Dit gebeurt ook  tijdens de MLI colleges. Ik kan er zelf ook steeds slechter tegen, tegen colleges.
  Toch verzorg ik zelf ook nog regelmatig van bovengenoemde colleges. Het is als docent namelijk de makkelijkste vorm. Het ontbreekt de docent vaak aan tijd en energie om dit te wijzigen. Mijn stelling op dit moment is, dat ieder “hoor”college dat ik geef, ik alleen maar geef, omdat ik nog geen tijd (en energie) heb gehad om het om te bouwen naar een andere vorm. Ik ben niet tegen klassikale werkvormen. Leren is iets wat je samen doet (sociaal constructivisme), soms is het heel zinvol om de kennis en kunde van de docent te gebruiken om studenten te ondersteunen. Of om met het 4C/ID model te spreken is de docent nodig om complexe systemen te bespreken met studenten. Recent tijdens een TV-uitzending over onderwijs werd gesteld, dat de school in de toekomst vooral bedoeld is voor studenten om elkaar te ontmoeten. Dit spreekt mij erg aan.
 4. Onderwijs gaat de komende jaren enorm veranderen. Dit mede door de ontwikkelingen op ICT gebied. Alle kennis is online beschikbaar, alleen is de docent nodig (of een ander systeem) om de student te helpen navigeren (of context geven aan) door deze grote hoeveelheid. Daarnaast wordt informeel leren steeds belangrijker. Op Facebook zie ik bij de studenten ook veel “leerzame” informatie langskomen. Het connectivisme gaat nog een stap verder en stelt, dat leren zelfs buiten de persoon kan plaatsvinden in netwerken.
  Vanaf een afstand gezien, is het toch heel inefficiënt, dat in al die schoolgebouwen (over de hele wereld) heel veel docenten hetzelfde aan het doen zijn.
  Wat wel blijft, of wellicht alleen maar sterker wordt, is de behoefte van studenten aan persoonlijk contact.
 5. Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Uiteindelijk worden de meeste onderwijsinstellingen door de overheid betaald en dienen ze het algemeen belang.

Afronding

Zo wordt dit nog een persoonlijke toestand. Wellicht is het juist goed om dit als een onderzoeker nader te bekijken.

Henk Massink

4 Comments on “Voorstel onderwerp LA3

 1. Hallo Henk,

  Je schrijft over de door jou genoemde radicale opvatting over onderwijs, maar is die wel zo radicaal? Is het niet zo dat veel docenten het eigenlijk wel met jou eens zijn, maar de middelen en energie niet hebben om hier verandering in aan te brengen? De zinnen “Mijn stelling op dit moment is, dat ieder “hoor”college dat ik geef, ik alleen maar geef, omdat ik nog geen tijd (en energie) heb gehad om het om te bouwen naar een andere vorm. Ik ben niet tegen klassikale werkvormen. Leren is iets wat je samen doet (sociaal constructivisme)” zijn voor mij heel herkenbaar.
  Je schrijft denk ik terecht over de zorgen dat je zo persoonlijk betrokken bent bij deze vernieuwing. In de literatuur die we inmiddels verzameld hebben over onderzoeksmethoden (Saunders e.a., 2011 bijvoorbeeld)
  staat dat je over de interne betrokkenheid goed moet nadenken. De toegang tot betrouwbare informatie kan in het geding zijn en mensen kunnen zich aangevallen voelen als het om veranderingen gaat. Fullan schrijft hier natuurlijk ook volop over.
  Toch denk ik dat je juist met de wetenschap dat je zo middenin deze vernieuwing staat, kunt proberen de verschillende stakeholders en vernieuwingsfasen objectief te beschrijven. Je beaamt dit volgens mij zelf al in de laatste zin van je stuk.
  In de reviews die je maakt voor anderen lees ik dat jij je behoorlijk verdiept hebt in de theorie van Fullan. Is deze theorie niet juist als houvast te gebruiken om objectief te blijven? Om de vernieuwingsfasen objectief te beschrijven, de context tegen het licht te houden en kritisch te zijn naar
  jouw functioneren?
  Volgens mij kan dit heel interessant worden.

  Vriendelijke groet,
  Ellen

 2. Ellen dank voor je reactie,

  Waarschijnlijk is het ook allemaal niet zo radicaal, maar op dit moment (afgelopen jaren) zit ik een werkomgeving die muurvast zit.
  Op dit moment zijn we als opleiding zelfs in therapie :-). De insteek daarbij is vaak “Sommige zaken zijn zoals ze zijn, accepteer dat en probeer vanuit dit uitgangspunt verder te werken” en werk vanuit je “cirkel van invloed”

  Fullan gaat echt de rode draad worden van mijn stuk.

  Henk

 3. Hoi Henk, Met belangstelling heb ik je stuk gelezen. Je hebt een leuke schrijfstijl vind ik omdat je de lezer meeneemt in jouw hoofd. Ken je het stuk van Fullan (2011): “Choosing the wrong drivers for whole system reform”? Fullan. Wellicht is het interessant om deze ‘wrong drivers’ naast het doorlopen proces te leggen of naast jouw (persoonlijke, wellicht gedeelde?) frustratie. Verkeerde drivers zijn volgens Fullan:
  1) focussen op accountability
  2) Individuele kwaliteit vs van groepskwaliteit; niet het niveau van 1 docent moet omhoog, maar van de hele meute
  3)technologie (krachtig middel, maar niet per definitie de oplossing om een systeem te veranderen. Tegelijkertijd ook weer een grote kans om dat wel te doen, waarbij de technologie de instructie en de pedagogiek zou moeten ondersteunen.
  4) fragmentatie. Door het individualisme zijn we een beetje het gevoel voor systeem verloren. Hij pleit voor systeem synergie.
  enz. Wel interessant. Ik heb het vast nog wel op mijn pc en anders in mijn Qiqqa staan, mocht je het niet kunnen vinden.

  Tot slot, wil jij bij LA 4 eventueel ook weer beheerder worden? Binnenkort gaan we met een aantal mensen om tafel (Aafke, Ellen, Ingrid, ik geloof Paul en ik) om te brainstormen over de inhoud. In voorgaande jaren is ook daar met een blog gewerkt. Mocht dat besluit weer vallen, is het handig om dit vast gepolst te hebben.

  Succes trouwens met je LA 3. Ik ben benieuwd naar de uitkomst. Mag ik meelezen? Niet voor feedback, maar gewoon omdat ik het leuk en waardevol vind om het proces te volgen.

 4. Beste Hanneke,

  Dank voor je reactie en de tip. Ik heb de tekst gevonden en opgeslagen tussen mijn andere materiaal.

  Wat betreft LA4, ik wil wel weer hulpbeheerder zijn. Eigenlijk wil ik dan wel vooraf naar de website kijken, wellicht kunnen sommige dingen wat handiger.

  henk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.