Capacity building

Capacity building is een term niet zo makkelijk te vertalen is naar het Nederlands. Fullan. (2007, p. 252) stelt dat capacity building: It involves everything you do that affects new knowledge, skills, and competencies; enhanced resources; and stronger commitments.
Fulllan, M. (2007). The new meaning of educational change. New York: Teachers College Press.
Verbiest, E. (2011, p. 152) stelt dat bij professionele leergemeenschappen drie capaciteiten van belang zijn. Capaciteit is hierbij een complexe mix van motivatie, kennis en vaardigheden, ondersteund door organisatorische mogelijkheden.

  1. Persoonlijke capaciteit. Het vermogen van individuen om op een actieve en reflectieve wijze kennis te verweren, te herzien, bij te stellen en toe te passen.
  2. Interpersoonlijke capaciteit. Het vermogen van een collectief om kennis te (re)construeren en toe te passen.
  3. Organisatorische capaciteit. Bestaat in structurele en culturele condities die ondersteunend zijn voor de persoonlijke en interpersoonlijke capaciteitsontwikkeling.
Verbiest, E. (2011). Leren innoveren: een inleiding in de onderwijsinnovatie. Antwerpen; Apeldoorn: Garant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.