Feedback paper Maike 3-12-2013

Ik heb mij feedback op de volgende wijze georganiseerd:

 1. Mijn algemene indruk
 2. Opmerkingen in document
 3. Even de competenties langslopen

Het stuk is van afgelopen zondag, het is nu dinsdag, ben dus een beetje laat šŸ™

1. Mijn algemene indruk.Interessant en goed onderwerp echt gebaseerd op de werkelijkheid. Veel mensen geĆÆnterviewd. Onderwijs op basis van intrinsieke motivatie, ik mis toch nog wel een concreet voorbeeld. Hoe is ervoor gezorgd dat er voldaan wordt aan autonomie, compentence en sociale verbondenheid. Hoe zorg je ervoor dat bij een individuele student deze drie aspecten goed afgekaart zijn. Alle studenten zijn toch weer verschillend. Verder ben ik toch ook wel benieuwd naar de invloed van externe factoren, volgens het stuk van Deci & Ryan kan extrinsieke motivatie omslaan naar intrinsieke motivatie. De paper is nog niet af, ik ben ook benieuwd hoe je de cultuur binnen de opleiding wil veranderen zodat ook de andere docenten hun onderwijs gaan aanpassen op basis van deze strategie. Er zitten wat herhalingen in de tekst.
2. Het document met mijn opmerkingen is hier te downloaden : Conceptopzet LA3_versie_0.3_voor feedback_medestudenten_MLI
3. Competenties.Ā  Het is niet mijn bedoeling een beoordeling te geven (dat is aan de officiĆ«le beoordelaars), maar ik loop gewoon even de competenties af en noteer wat mij daarbij opvalt. Ik besef daarbij natuurlijk ook dat het stuk nog niet af is.
 1. De student volgt relevante actuele (nationale en internationale) onderwijsontwikkelingen en kan deze plaatsen in een bredere maatschappelijke en politieke context, vertaalt ontwikkelingen naar consequenties voor de eigen onderwijsinstelling.
  Ik denk dat dit onderdeel nog wat onderbelicht is.
 2. De student geeft een overzicht van belangrijkste trends in onderwijsvernieuwing en welke resultaten deze vernieuwingen (lijken te) brengen.
  Ik denk dat dit onderdeel nog wat onderbelicht is.
 3. De student beoordeelt lopende onderwijsvernieuwingen op mogelijke effectiviteit voor het leren en gebruikt daarbij het referentiekader van de opbrengsten van onderwijskundig onderzoek.
  Er wordt een oordeel gegeven, dit oordeel is vooral kwalitatief op basis van gesprekken met docenten
 4. De student past actief zijn kennis over de fasen van het onderwijsvernieuwingsproces en over de (eigen-) aardigheden van de stakeholders toe in de advisering over onderwijsvernieuwing
  Ja
 5. De student maakt een overzicht op basis van het analysekader van Fullan (2007) voor onderwijsvernieuwingsprocessen, en past dit kader toe op een onderwijsvernieuwing in de eigen beroepscontext.
  Ja
 6. De student verwoordt de eigen rol van docent en die van andere stakeholders in de onderwijsinstelling en in onderwijsvernieuwingen met behulp van een door hem geƫxpliciteerd analysekader.
  Ongeveer, analysekader is hierbij de zelfdeterminatietheorie. Het zou wat mij betreft nog wat concreter kunnen
 7. De student expliciteert welke inzichten het analysekader van Fullan (2007) oplevert.
  Is in ontwikkeling
 8. De student verwoordt de resultaten van de verkenning van de rol van adviseur in onderwijsvernieuwingen en expliciteert zijn eigen mogelijkheden in die rol.
  Heeft te maken met de mogelijkheden tot cultuur verandering?
 9. De student maakt een analyse van de rol van de docent in onderwijsvernieuwingen en vergelijkt hierbij de bevindingen uit de literatuur met de eigen ervaring in de beroepscontext.
  Wordt een aanzet gegeven in het theoretisch kader.
 10. De student verwoordt zijn visie op de professionele ruimte van de docent in relatie tot collegaā€™s en andere stakeholders in de onderwijsinstelling en daarbuiten
  Ik weet nog niet zo goed wat ik met deze competentie moet
Ik kwam het volgende artikel tegen. Wat ik aardig vindt is dat er een soort analyse van zwaktes en sterktes van bestaande theorieƫn gemaakt wordt. De Brabander, C. J., & Martens, R. L. (n.d.). Towards a unified theory of task-specific motivation. Educational Research Review. doi:10.1016/j.edurev.2013.11.001. Link op science direct: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X13000353

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.