Valcke thema 12 Begrippenlijst

Motivatie en leren

Affect volgens de attributietheorie 602
Affectieve variabelen 610
Angst 611
Antecedenten 599-600
Arousal 592,613
Attributiebias 621
Attributies 598
Attributietheorie 598
Autonomy volgens de zelfdeterminatietheorie 606
Belang (van een taak) 594
Beliefs 593,595,615
Competence volgens de zelfdeterminatietheorie 606
Connectionisme en motivatie 591
Consensus van attributies 601-602
Consistentie van attributies 601-602
Controle van attributies 601
Controleerbaarheid van attributies 602
Dimensies in attributies (stabiliteit,
locus ervan en mate controle) 601
Disinhibitie van gedrag 603
Doelen in expectancy-value theorie 595
Doelgerichtheid van motivatie 589
Expectancy 594, 602
Expectancy-value theorie 594
Expectation volgens de Social Cognitive Theory 603
Expectations/expectancies volgens
Externe sociale en culturele setting 597
Extrinsieke motivatie 606
Gender bias 600
Importance (van een taak) 594
Ingeschatte kost (van een taak) 595
Inhibitie van gedrag 603
Inhibitietheorie bij wiskundeangst 611,613
Interferentiemodel bij wiskundeangst 613
Interne processen volgens de attributietheorie 596
Intrinsic value (van een taak)
Intrinsieke motivatie 606
Inverted U-relatie bij angst/stress 611
 Invloed van motivatie op gedrag: selectie, doorzetting, intensiteit, verder zetten 589
James-Lange theorie 591 -592
 Law of effect 591
 Law of readiness 592
Learned helplessness 599
 Locus bij attributies 601
 Locus of control 609
 Modeleren/modelleren 603
 Motivatie 589
 Motivationele opvattingen 597
 Nuttigheid (van een taak) 594
Observationeel leren 603
 Omgevingsbepaalde antecedenten 600
 Onderscheidend karakter van attributies 601 -602
 Onderwijsopvattingen 617 -618
Ontwikkelingsgerichte opvatting 617 -618
 Overdrachtsgerichte opvatting 617 -618
 Perceptie moeilijkheid taak 595
Persoonlijke antecedenten 600
 Processing efficiency theorie bij wiskundeangst 611
 Reciprociteit – wederkerigheid 593
Reciprook model bij wiskundeangst 613
 Relatedness volgens de zelfdeterminatietheorie 606
 Response facilitation 603
 Self concept/zelfconcept 598
 Self-efficacy 602
 Self-perception of competence 597
 Social Cognitive Theory 603 -605
Stabiliteit van attributies 601
Teacher efficacy 615
 Value van de taak 594
 Volitie 590
 Wederkerigheid – reciprociteit 593
 Wil 590
 Wiskundeangst 590,611
 594 Zelfconcept/self concept 598
 Zelfdeterminatietheorie 606

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.