Weggeman begrippenlijst

Begrippenlijst

Weggeman, M. (2007). Leidinggeven aan professionals? Niet doen! : over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie. Schiedam: Scriptum.

Aanbodgestuurd 58
Aansturingsstijl 102,104
Affectieve binding 30
After Action Review 210
Ambiguïteit 52
Ambitie, collectieve 29,33-34 40,42,44-49,141,278,284
Anglo-Amerikaans businessmodel 66,136,141,161,164,175
Anti-efficiency 212
Arena, politieke 41
Assertief optreden 237
Attitude, dienende 162,169
Autonomie 259,260
Badpractices 211
Bejegening 58
Beoordelingsgesprek 208
Bescheidenheid 169
Besluitvorming 234
Best practices 211
Binding, affectieve 30
Boeddha 152
Bureau Lessons Learned 211
Bureaucratie 41,203
Business Development, New 197,200
Casino, Global 51
Casino Society 247,278
CasualFriday 212
Center of Excellence 74
Champion, Product 197
Collectieve ambitie 29,33-34,40,42,44-49,141,278,284
Commitment statement 91
Commitment statement, personal 92,97
Commitment statement, team 98
Communicatie, verticale 150
Communiceren 149
Community of Practice (CoP) 207
Company gatekeepers 55,211
Competenties 248
Competentiestrijd 239
Conformist, non- 144
Contingentietheorie 273,280
Controle 102
Cosmo-prof 231
Creative destruction 178
Cultuur 288
Cultuur, groeps-/i34
Cultuur, samenwerkings- 71
Cultuurkenmerken 229-245
Customer intimacy 53,57-62,79
Cycle-time excellence 218
Dailybuild-up 215,
Defensive routine 266
DELLE-principe 19
Demotie 83 ;
Deskundige professional 136
Deskundigheid 100 297
Destruction, creative 178
Dienende attitude 162,169
Differentiëren 106,153
Differentiëren, durven 153
Diversificatie 183
Doel 284
Doelgerichtheid 230
Dual ladder 78
Eerstelijnsmanager 86,88,99,106,162,167
Effectiviteit 282
Efficiency 53,91,176,282
Efficiency, anti- 212
Egocentrische manager 146
Empirisch leren 252
Er zijn 149
ESH-raamwerk 287
Esprit de corps 36
Excellence, center of 74
Excellence, operational 53,78
ExecutivePhD 135
F’s,Vijf 64
Fabriek, de 241
Facultair bedrijf 22
Family feeling 36
First-line supervisor 86
Flexibiliteit 282
Foppen 19,23,112,161,240
Frei Schwebende Intelligenz 213
Functioneringsgesprek 208
Funnel 194
Fuzzy structuur 70
Gatekeeper, company 55,211
Gatekeeper, technology 211
Gecodificeerde kennis 248
Gedrag, politiek 36
Generalisme 139
Generieke strategie 53
Gezag 162
Gezamenlijke doelgerichtheid 230
Güde 128
Global Casino 51
Globalisering 51
Groepscultuur 134
Groepsleider 87
Group decision support systeem 210
Halfwaardetijd 109
Harkje 67
Hiërarchie 76,170
High potential 155
Hitteschild 158
Homoludens 219
Horizontale regelsystemen 18
Humor 219
Hypertextstructuur 84
I-prof 123,127,263,267,270
Impliciete kennis 128
Improviserende professional 267
In-vivo projectseminars 209
Incompetence, skilied 266
Informatiesysteem, yellow-page 215
Ingenieur 163
Innovatie 78,176,185
Innovatie, Open 192
Innovatiealliantie 189
Innovatiefaciliterende maatregelen 204
Innovatiefaseringsmodellen 195
Innovatieproces 195
Innovatiesucces 185
Innovatievermorgen 224
Innovatie, radicale 181,183
Innovatieve organisatie 187
Innovatievriendelijk organisatieklimaat 188
Innovatievriendelijkheid 224-226
Innovatoren 226
Innovation barrier 205
Innovation Diamond 195 298
Inspanningsverplichting 19
Inspireren 146
Integraal management 72
Integraal organisatiemodel 282-290
Intensieve menshouderij 136
Intern Ondernemerschap 200,201
Intimacy, customer 53,57-62,79
Intrapreneur-vriendelijke organisatie 202
Intuïtie 62-63
Kenmerken van professional 258-259
Kennis 112,246,249
Kennis, gecodificeerde 248
Kennis, impHciete 128
Kennis, verouderde 110
Kennisalliantie 188
Kenniscentrum 213
Kennisintensieve organisatie 65,90,117,229,276-277
Kennislandschap 214
Kennismanagement 249
KennisWaardeKeten 250
Kenniswerker 110,118,229,257-258,276
Kenniswerker, innoverende 263
Kenniswerker, improviserende 263
Keuzen, strategische 62
Klantgerichtheid 79
Knowledge, tacit 248
Koud leren 133
Krijger 262
Kwaliteit 61
Kwaliteitmanagement 176
Lao-tse 168
Ladder, dual 78
Ladder, triple 79
Leeftijd 117
Leergelegenheid 109
Leidinggeven 170
Leraar 133
Leren 134,135,248,251
Leren leren 251,267
Leren, empirisch 252
Leren, koud 133
Leren, rationeel 252
Leren, warm 133
Lerende organisatie 254-255
Lessons Learned Bureau 211
Levensfasebewust personeelmanagement 133
Localprof 231
Looking, outward 189
Loopbaanontwikkelingsladder 77,81
dual ladder 78
tripple ladder 79
Management, integraal 72
Management, vluchten in het 114
Management by Wandering Around (MBWA) 26
Management of operations 175
Management of opportunities 175
Managementcockpit 25
Managementstijl 141-174,288
Manager, Egocentrische 146
Manager, Rijnlandse 144
MarketpuU 211
Marktinnovatie 187
Marktvernieuwing 183
Maslow, piramide van 32
MBA 73,99,147,158,164,167,199
MBWA 26
Meester 126,269,270
Meester-gezelrelatie 123,132,213,253
Meester-gezelrelatie, traditionale 126
Menshouderij, intensieve 136
MidUfe studie 119
Mislukt project 183
Missie 17-49,284
Mission driven organisatie 36,286
Money driven organisatie 286
Morfologische box 190
Multidisciplinaire samenwerking 238 299
Naïviteit 243,245
NatLab 108,159,233
Neue Kombinationen 191
New Business Development 197,200
New Business Development Board 205
Nietzsche 40
Non-conformist 144
Onbekwaam, onbewust 269
Onbewust onbekwaam 269
Ondernemerschap, intern 201
Ontbureaucratisering 26,203
Ontwerpperspectief 280
Ontwerpregels voor de structuur 70
Ontwikkeling van de professional 120
Open Innovatie 192
Operational excellence 53,78
Operations, management of 175
Opportunities, management of 175
Organisatie, definitie 275,276
Organisatie, innovatieve 187
Organisatie, intrapreneur-vriendelijke
Organisatie, kennisintensieve 65,90,117,276-277
Organisatie, lerende 254
Organisatie, mission driven 36,286
Organisatie, money driven 286
Organisatieklimaat, innovatievriendelijk 188
Organisatiekunde 273
Organisatieopvatting 273-290
Organisatiestructuur 65
Organiseren 287-289
Out-of-the-box denken 207
Outcomes 91,93
Output 89,91,93,96
Outputsturing 92
Outward looking 189
Overadaptatie 266
Overlearning 271
Pareto, Wet van 27
Parkinson, Wet van 21-22,203
Peergroup 232
Personal Commitment Statement 92,97
Personeel 288
Personeelmanagement, levensfasebewust 133
Pigeon holing 265-266
Piramide van Maslow 32
Planning & control 23,42,147,161
Planning & Control Technocraat 145
Planning 102
Plezier 282
Politiek gedrag 36,144
Politieke arena 41
Potjes 243
Prijzen 218
Primadonna 144
Primair proces 290
Proces 91
Proces, primair 290
Proces, secundaire 290
Procesinnovatie 188
Procesverbetering 181
Procesvernieuwing 181
Product champion 197
Productiefactor 247
Productiefactor kennis 249
Productietij ger 120,133,15 6
Productinnovatie 188
Productverbetering 180
Productvernieuwing 180
Professie 255
Professional, deskundige 136
Professional, improviserende 267
Professional, kenmerken van 258-259
Professional, ontwikkeling van de 120
Professional, routinematig werkende 263
Professional, type 255-256
Professionalisering 256-257
Project, mislukt 185
Projectmanagement 199,218,300
Projectseminar, in-vivo 209
Pull,market 211
Push, technology 211
R-prof 123,263,267
Radicale innovatie 181,183
Rationeel leren 252
Realiseren 290
Redundantie 85,212
Regelsystemen, horizontale 18
Regelsystemen, verticale 18
Resultaatverantwoordelijkheid 72
Resultaatverplichting 19
Rijnlands businessmodel 161,164,192
Rijnlandse manager 144
Routine, defensive 266
Routinematig werkende professional 263
Rust 159
Sabbatical 134
Samenwerking, multidisciplinaire 238
Samenwerkingscultuur 71
Samenwerkingscultuur, taakgerichte 241
Secundair proces 290
Sharedvalues 30,33
Skilled incompetence 266
Socialiseren 253
Specialisme 139
Spelen 220
Staf 20,21
Statement, commitment 91
Statement, personal commitment 92,97
Statement, team commitment 98
Ster 120,133,155
Strategie 50-64,284,288
Strategie, generieke 53
Strategische keuzen 62
Structureringsmethoden 75
Structuur 288
Structuur, fazzy 70
Structuur, ontwerpregels voor de 70
Succesfactor 222
Superspecialisaties 122
Systeem 288
SWOT 52
80/20-regel 27
T-profiel 120,137
Taakgerichte samenwerkingscultuur 241
Tacit knowledge 248
Team Commitment Statement 98
Technology push 211
Tegendenktank 206
Territoriumdrift 239
Thermometers 23
Tijdschrijven 23
Time-boxing 198
Time-to-Competence 55-56
Time-to-Get-Connected 56-57
Time-to-Market 54-55
Time-to-Money 55
Time-to-Solution 215
Throughput 91,95
Toekomstvisie 278-279
Too fast to foUow 193
Traditionele meester-gezelrelatie 126
Trainee 133,154
Uitdieselen 118
5 F’s (Rosabeth Moss Kanter) 64
Vakdeskundigheid 66,237
Vakgroepen 73
Vakinhoud 167
Vaktrots 199
Values, shared 30,33
Veranderen 66,178
Veranderingsmotieven 69
Verantwoordelijkheid, resultaat- 72
Verbeteren 178
Vernieuwen 178 , 301
Verouderde kennis i io
Verteller 120,133,156
Verticale communicatie 150
Verticale regelsystemen 18
Verticale thermometers 23,27
Vertrouwen 28
Visie 30,35,284
Vraaggestuurd 58
Waarnemen 149
Warm leren 133
Welch,Jack 142
Werkproces 91,94
Werkverdeling 235
Wet van Pareto 27
Wet van Parkinson 21-22,203
Wetenschapper 262
Yellow-page informatiesysteem
7S-raamwerk (McKinsey) 283
Zelforganisatie 148
Zelfreflectie 261
Zelfsturend team 149
Zelfsturing 147
Zijn, er 149
Zingeving 280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.