Valcke thema 4 Begrippenlijst

Thema “Van een behavioristische visie op leren naar het ontwerpen van instructie”

 Antecedenten 106-107
 Apperceptie 94
 Aptitude, ability, perseverance,
 achievement 124-125
 Associatieleer 89
 Associatie 89
 Associative shifting 101,103
 Bekrachtigingsschema 108,124
 Chaining 108
 Computer assisted instruction 105,118
 Conditionering 97-98
 Connectionisme 100
 Contiguïteit 89
 Contingency Contracting 128
Contingent 106
 Contrasten 89
 Cues 108-109, 120, 124
 De primaire en secundaire suggestiewetten 91
 De principes van contiguïteit, gelijkheid en contrasten 89
 Direct Instruction (Dl) 135
 Discriminatieve stimulus versus reinforcement 97-98
 Stimulus 97
 Extinctie 106
 Feedback 120
 FeedBack 121-124
 FeedForward 121-124
 FeedUp 121-124
 Gedragsdimensies 111-112
 Gedragsketen 108
 Geprogrammeerde instructie 105,115
 Gelijkheid 89
 Interesse 94
 Law of effect, law of exercise, law of readiness, associative shifting 100
 Leercurve 93
 Leerdoelen 111
 Leermachines 105,118
 Lineaire en vertakte Geprogrammeerde
 Instructie 115
 Mastery Learning of beheersingsleren 124
 Mentale mechanica 92
 Operant leren 105
 Operante conditionering 104-105
 Operationele leerdoelen 112
 Overleren 93
 Overt respons 116
 Personalized System of Instruction (PSI)of het Keiler Plan 132
 Premack-principe 130
 Proctor 132-133
 Prompting 108
 Reflex 97-98
 Reinforcementschema’s 107
 Reinforcer of bekrachtiger 105
 Self-pacing 116
 Shaping 108
 Stimulus – organisme – respons 97
 Stimulussubstitutie 98
 Successieve approximatie 108
 Suggestiewetten 91
 Taakanalyse 110
 Taxonomie 111-112,114
 Teaching machines 105,118
 Vergeetcurve 93
 Vibraties 90
 Zelfregulatie 122

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.