Leerovereenkomst, stand van zaken

Stand van zaken leerovereenkomst, datum 7-7-2013. In deze post de afgesproken acties en hun status
Actie 1
Project aanmelden en presenteren bij werkgroep digitale campus Hz

en Delta Academy

Status:
Flipped classroom is gecommuniceerd in digitale campus, oa via de linkedin group.
Voorstel (LA5) tot uitvoeren van oefening in virtuele wereld is tijdens overleg bekend gemaakt aan leden digitale campus. Flipped classroom en voorstel virtuele wereld is ook gecommuniceerd met collega’s.
Actie 2
Inventariseren en rubriceren beschikbaar ICT tools.
Actie 2a
Criteria opstellen voor het vergelijken van de ICT tools


Status:
Er heeft geen grootschalig onderzoek plaatsgevonden naar beschikbare tools. Tot nu toe is de keuze gebaseerd op beschikbaarheid. Camtasia voor screencapturing. Open SIM voor virtuele wereld
Mogelijk dat bij verdere uitwerking van course Fluid Dynamics nog naar andere tools gekeken gaat worden, bv voor formatieve toetsing
Actie 3a
Literatuuronderzoek behavioristische benadering onderwijs.
Startpunt Jarvis en Valcke plus internet scan.

Status:
Literatuur is bestudeerd, maar nog niet netjes opgeschreven. Begrip behaviorisme
Actie 3b
Resultaten literatuuronderzoek koppelen aan course.
Opstellen visie course vanuit behavioristisme

Status:
Nog verder uitwerken
Actie 3c
Visie (3b) vertalen naar ca vijf instructies

Status:
Nog verder uitwerken
Actie 4a
Literatuuronderzoek cognitivistische benadering onderwijs.
Startpunt Jarvis en Valcke plus internet scan.

Status:
Literatuur is bestudeerd, maar nog niet netjes opgeschreven. Begrip Cognitivisme
Actie 4b
Resultaten literatuuronderzoek koppelen aan course.
Opstellen visie course vanuit cognitivistisme .

Status:
Nog verder uitwerken
Actie 4c
Visie (4b) vertalen naar ca vijf instructies

Status:
Nog verder uitwerken
Actie 5a
Literatuuronderzoek constructivistische benadering onderwijs.
Startpunt Jarvis en Valcke plus internet scan.

Status:
Literatuur is bestudeerd, maar nog niet netjes opgeschreven. Begrip constructivisme
Actie 5b
Resultaten literatuuronderzoek koppelen aan course.
Opstellen visie course vanuit constructivistisme

Status:
Literatuur is bestudeerd, maar nog niet netjes opgeschreven.
Actie 5c
Visie (5b) vertalen naar ca vijf instructies

Status:
Nog verder uitwerken
Actie 6
Inventariseren maatregelen die werken volgens Hattie

Status:
Nog verder uitwerken
Actie 6b
Inventariseren maatregelen die werken vertalen naar course

Status:
Gaat gebeuren in LA2 bij het herontwerp van de course op basis van de Ten Steps
Actie 7
Op basis van acties 3b, 4b en 5b Visie bepalen voor course

Status:
Aanzet tot Visie is gegeven in LA2.
Actie 7b
Op basis van acties 7, 3c, 4c, 5c en 6b instructies vastrellen voor course

Status:
Gaat gebeuren in LA2 bij het herontwerp van de course op basis van de Ten Steps
Actie 8
Op basis van actie 7b en 2a meest geschikte tools kiezen

Status:
Op dit moment Camtasia en Open Sim, later wellicht nog nog andere tools toevoegen.
Actie 9
Workshop organiseren waarin gereflecteerd wordt (Herkaderen) op resultaat

Status:
Nog gebeuren
Actie 10
Uitkomsten workshop verwerken

Status:
Nog gebeuren

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.