Valcke, thema 7

Hogere orde vaardigheden: metacognitie en problemsolving
Ben ik nog mee bezig.

structuur

 

Hogere orde denkvaardigheden: denken over denken?

Omschrijving van metacognitie

  • Declarative kennis
  • Procedurele kennis
  • Metacognitieve kennis

Verschillende stromingen (p. 323)

Schematische weergave informatieverwerkend model (p. 324)

 

Conceptuele verwarring

Taxonomie van Flavel (p.325)

metacognitieve kennis (persoons-, taak-, en strategische variabelen) en metacognitieve ervaringen (plots het gevoel dat er iets fout zit)

Taxonomie van Brown (p. 327)

kennis over de eigen cognitieve activiteit en regultatie van de cognitieve activiteit

Het meten van metacognitie (p. 328)

Problem solving (p.331)

Zelfgereguleerd leren (p.332)

Conceptueel model voor zelfgestuurd leren

Persoonsgebonden processen

 

Hogere orde denkvaardigheden en implicaties voor instructie

Metacognitie en instructie

Poster

 

Overzicht metacognitieve processen

 

Problem solving en instructie

  • Wat moet ik doen
  • Hoe ga ik het doen
  • Ik doe mijn werk
  • Ik kijk na

Zelfgereguleerd leren en instructie

 

Samenvatting

Tagged with: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.