Tag: M_LA0

Mindmap, which program to use???

I started with simplemap on my Ipad, I did not like it. Next I used the online mindmeister, which can be used on both the pc and ipad. The mindmap is set public. But now i got a message that

Tagged with: ,

Advertentie Henk Massink

Wat ICT voorbeelden: Animaties over waterstroming in blender3d Instructie video’s voor het werken met software Op de Hz hebben we een virtuele wereld draaien, we gebruiken deze nog niet in het onderwijs.

Tagged with:
Top