Feedback paper Ummu 3-12-2013

Ik heb mijn feedback op de volgende wijze georganiseerd:

 1. Mijn algemene indruk
 2. Opmerkingen in document
 3. Even de competenties langslopen
1.  Het onderwerp is heel interessant. Het rendement is te laag (ik zou graag cijfers zien), de leiding besluit in te grijpen. De leiding komt met het delta plan. Er is geen duidelijke analyse waarom het rendement te laag is. Dat zou eigenlijk toch eerst moeten gebeuren. Er is wel wat overleg met docenten maar het lijkt toch wel een klassieke top-down benadering. Een bijna klassiek voorbeeld van een innovatie die wel moet mislukken?? Hoewel ik kan mij voorstellen dat de leiding iets moet doen. Uiteindelijk kan het alleen een succes worden indien de docenten het gaan ondersteunen. Volgens mij moet dat de kern van het advies worden, de docenten moeten de innovatie zien zitten, wellicht moet de innovatie daarom wel aangepast worden. Ik weet niet of je al gesprekken met collega’s gehad hebt, ik ben zeer benieuwd naar hun mening. Hier en daar zitten er herhalingen in de tekst. De paper is nog niet af.
2. Het document met mijn opmerkingen is hier te downloaden : la3_ummuoz_0784687_opmerkingen_henk
3. Competenties. Het is niet mijn bedoeling een beoordeling te geven (dat is aan de officiële beoordelaars), maar ik loop gewoon even de competenties af en noteer wat mij daarbij opvalt. Ik besef daarbij natuurlijk ook dat het stuk nog niet af is.
 1. De student volgt relevante actuele (nationale en internationale) onderwijsontwikkelingen en kan deze plaatsen in een bredere maatschappelijke en politieke context, vertaalt ontwikkelingen naar consequenties voor de eigen onderwijsinstelling.
  Ik denk dat dit onderdeel nog wat onderbelicht is.
 2. De student geeft een overzicht van belangrijkste trends in onderwijsvernieuwing en welke resultaten deze vernieuwingen (lijken te) brengen.
  Ik denk dat dit onderdeel nog wat onderbelicht is.
 3. De student beoordeelt lopende onderwijsvernieuwingen op mogelijke effectiviteit voor het leren en gebruikt daarbij het referentiekader van de opbrengsten van onderwijskundig onderzoek.
  Ik mis een echt oordeel over de innovatie, wat vindt jij en wat vinden de andere docenten van het delta-plan.
 4. De student past actief zijn kennis over de fasen van het onderwijsvernieuwingsproces en over de (eigen-) aardigheden van de stakeholders toe in de advisering over onderwijsvernieuwing
  Ja?
 5. De student maakt een overzicht op basis van het analysekader van Fullan (2007) voor onderwijsvernieuwingsprocessen, en past dit kader toe op een onderwijsvernieuwing in de eigen beroepscontext.
  Is nog niet echt verder uit gewerkt.
 6. De student verwoordt de eigen rol van docent en die van andere stakeholders in de onderwijsinstelling en in onderwijsvernieuwingen met behulp van een door hem geëxpliciteerd analysekader.
  Min of meer
 7. De student expliciteert welke inzichten het analysekader van Fullan (2007) oplevert.
  Is in ontwikkeling
 8. De student verwoordt de resultaten van de verkenning van de rol van adviseur in onderwijsvernieuwingen en expliciteert zijn eigen mogelijkheden in die rol.
  Heeft te maken met de mogelijkheden tot cultuur verandering?
 9. De student maakt een analyse van de rol van de docent in onderwijsvernieuwingen en vergelijkt hierbij de bevindingen uit de literatuur met de eigen ervaring in de beroepscontext.
  Er is geen literatuuronderzoek op basis waarvan aangetoond kan worden dat het delta-plan gaat werken
 10. De student verwoordt zijn visie op de professionele ruimte van de docent in relatie tot collega’s en andere stakeholders in de onderwijsinstelling en daarbuiten
  Ik weet nog niet zo goed wat ik met deze competentie moet
Tagged with:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.