Feedback op produkt van Patrick Hoksbergen, 27-10-2013

Beste Patrick, hierbij mijn feedback.

Eerst wat voorafjes :

Zelf ben ik ook zeer interesseert in het gebruik van Social Media. Binnen onze Academie heb ik een slechte ervaring met de inzet van social media. Hierbij versta ik onder social media vooral Facebook en Twitter. Voor de Delta Academy is het laten groeien van de instroom een belangrijk aandachtspunt, hier gaat het om zowel Nederlandse als International studenten. Het gebruik van Social Media om toekomstige studenten bekend te maken met onze opleidingen lijkt dan zeer logisch. Daarom heeft onze marketingmedewerkester in 2011 een Facebook pagina https://www.facebook.com/HZDeltaAcademy opgestart. Dit met de bedoeling om zowel bestaande als toekomstige studenten van vooral leuke maar ook nuttige informatie te voorzien. Vervolgens moet er content aangeleverd worden, het liefst door studenten en door docenten. En toen werd het moeizaam. De laatste tijd lijkt het iets beter te gaan, maar ik durf te stellen dat 90 % van de posts afkomstig is van 2 personen, de marketing medewerkster en ik. Er is van alles gedaan om de collega’s te overtuigen, het tonen van de enorme aantallen die met social media bereikt worden, het geven van een workshop, het promoten via een filmpje etc etc. Het lukt niet om de collega’s zover te krijgen. Het grappige is dan wel weer dat de Facebookpagina ondertussen 915 likes heeft van jongeren van over de hele wereld. Met reclame campagnes is gemeten dat gedurende een week meer dan 600.000 mensen benaderd werden. Waar ligt de moeizame participatie van collega’s aan?: enkele theorieën

 • Docenten hebben het gewoon te druk en willen hier geen energie in steken. Terwijl wel 80% FB heeft en zonder probleem anoniem op de Delta Academy FB kan posten
 • Veel collega’s zijn al wat ouder 45 plus?
 • Docenten zijn marketing niet als hun taak
 • Binnen de Delta Academy bevinden zich 3 opleidingen, er is geen shared meaning?

Even heb ik overwogen om bovenstaande als onderwerp voor mijn LA3 paper te nemen. Alleen dit gaat niet om onderwijs, hoewel ik met Fullan hier wel een mooi verhaal van kan maken.

Tegelijkertijd met FD is er ook een Twitter account aangemaakt. Het vervolg is een beetje hetzelfde als bij FB.

Commentaar op je stuk. Je hebt al een boel werk verzet, in mijn commentaar kies ik voor een kritische benadering, ik denk dat je daar het meeste aan hebt. Het is dus met de beste bedoelingen 🙂
Voorwoord: Die getallen lijken allemaal indrukwekkend, maar ik ben gaan geloven dat ze geen indruk maken op de collega’s die je moet overtuigen. Die vinden dit meer beangstigend. Ik vind het vaak ook lekker om met dit soort aantallen te strooien, alleen het werkt niet.
 • Je geeft een hoop definities voor Social media. Op basis van sommige definities is zowat alles op internet Social media. Zelf geef je ook geen afbakening aan, volgens mij loopt de innovatie hierdoor al direct spaak, wat wordt bedoeld met Social media? Of om met Fullan met spreken, hoe zet je een systeem op waarbij alle betrokken docenten tot een shared meaning tav de definitie van Social Media komen?
 • Is Social Media niet gewoon een tool en gaat het eigenlijk niet om wat anders? Ergens las ik dat studenten zich in de klas vervelen, dat lessen niet aansluiten bij de belevingswereld van studenten. Is de bovenliggende vraag niet dat het onderwijs beter moet aansluiten op de belevingswereld van studenten. Dat deze vraag met docenten uitgewerkt wordt en dat vervolgens gekeken wordt in hoeverre Social Media hierbij een rol kan spelen?
 • Volgens Fullan Page 30: There at least three components or dimensions at stake in implementing any new program or policy: (1) the possible use of new or revised materials (instructional resources such as curriculum materials or technologies), (2) the possible use of new teaching approaches (new teaching strategies or activities), and (3) the possible alteration of beliefs (pedagogical assumptions and theories underlying particular new policies or programs) .
 • Voldoet jouw innovatie aan bovenstaande punten? Ik heb het idee van niet. De voorbeelden in 1.2.1. voldoen volgens mij niet aan deze voorwaarden. ik geloof dat je dat zelf ook wel aangeeft. Vervolgens worden er T-pack trainingen aangeboden, maar zullen deze bijdragen tot een innovatie volgens bijgaande definitie? Ik betwijfel dat.
 • Je stip even het connectivisme aan. Indien je dit gaat implementeren dat gaat het werkelijk om een innovatie. Zelf ben ik ook met connectivisme beziggeweest zie tweede filmpje post http://massinks.nl/mli/sccs-model-en-connectivisme-2/.  Echter  verschillende onderzoekers, waaronder Verhagen (2006), Rubens (2006), Kop & Hill (2008) stellen, dat het connectivisme geen nieuwe leertheorie is, maar eerder een op de nieuwe technologie aangepaste versie van het sociaal constructivisme. Connectivisme is op dit moment nog omstreden als leertheorie.
 • In 1.2 analyseer je de initiatie fase op basis van de ster van FUllan (plz 70). Voor mij is de innovatie nog niet duidelijk. Ook het draagvlak onder docenten lijkt dubieus. Volgens mij trek je geen duidelijke conclusie m.b.t. de initiatiefase, maar ik zou denken dat deze nog niet afgerond is. Dat is alleen maar mooi, want dan kan jij zinvolle adviezen geven 🙂
 • Bij de implementatiefase zijn need en clarity niet echt duidelijk?
Misschien draaf ik door, maar als ik dit stuk lees en tussen de regels lees?, dan is dit een innovatie die volgens Fullan gewoon niet gaat lukken. En vraagt dat om een echt andere aanpak. Hierbij denken aan beginnen van een Professional Learning Communitie (Fullan, blz 148). Belangrijk onderdeel hierbij is het gezamenlijk vinden van shared meaning ten aanzien van de inzet van Social Media, of zit daar toch niet een vraag boven? Vervolgens gaat het om het vinden van steun (Capacity building) welk door zowel Fullan als Weggeman als zeer belangrijk aangemerkt worden. Het innoveren by doing, weinig plannen. Of om met Hattie te spreken “The only thing what should matter is the impact a teacher has on the student”. Hierbij kom je vanzelf op Social Media uit om impact te creëren.
Is een belangrijk bij de inzet van social media ook niet dat de grens tussen formeel en informeel onderwijs vervaagd?
Volgens Fullan page 13: “In fact, I will show that, ironically, in many ways the more committed an individual is to a specific form of change, the less effective he or she will be in getting others to implement it.”
Moet jij je als social media enthousiasteling zo min mogelijk met de innovatie bezighouden. 🙂 . Bovenstaande zin is voor mij de belangrijkste eye opener van het boek.
Patrick, ik hoop dat je wat aan mijn opmerkingen hebt. Ik vond het prettig je stuk te lezen, alleen al omdat het zo herkenbaar is. En volgens mij ook wel reflecteert hoe moeilijk  innovatie in het onderwijs is.
Referenties:
Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change. New York: Teachers College Press.

Document Patrick : nieuwe-media-in-het-onderwijs

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.