Valcke, Thema 4, Behaviorisme

Kreten uit thema 4 : Van een behavioristische visie op leren naar het ontwerpen van instructie.

Ik had trouwens vooraf een wat negatief gevoel over behaviorisme, maar nu ik het hoofdstuk gelezen heb, kom ik duidelijk tot de conclusie dat mijn eigen opleiding voor een groot deel volgens de behavioristische wijze heeft plaatsgevonden. Misschien helemaal niet zo slecht dus? šŸ™‚

Ik heb te weinig groepswerk gedaan in het verleden, dat vind ik wel een minpunt.

Wikipedia Behaviorism

Draait om beĆÆnvloeding van gedrag.

Associatieleer: contiguĆÆteit, gelijkheid en contrastenĀ  (Valcke, 2010, p. 89)

Twitmeyer en Pavlov
“klassieke conditionering”:
Ongeconditioneerde stimulus (wordt geconditioneerde stimulus) , organisme, geconditioneerde respons. (Valcke, 2010, p.98)

Thorndike: Connectionisme
Aandacht voor de gevolgen van het uitgelokt gedrag (Valcke, 2010, p. 99)
*Law of effect
*Law of readiness
*Law of exercise
*Associate shifting

Straffen heeft geen pos effect op Law of effect, belonen wel (p. 101)

Skinner
leren: het ontstaan van een observeerbare gedragsverandering. (Skinner, 1968)
Interne proces is black box.

Wat gebeurt na de respons, de consequentie (reinforcer, bekrachtiger) is van belang

Geef geen algemene waardering, maar een specifieke waardering en specificeer daarbij wat je in het gedrag zo waardeert. (p. 107)

 

(p.108)

 

Visie op instructie (p 109)

Volgens skinner “operant conditioning” “contingencies of reinforcement

Principes bij het ontwerpen van instructie

it is all a matter of scheduling of reinforcements” (p109)

Procedure op blz 110
feedback, eigen tempo,

Formuleren van leerdoelen in termen van observeerbaar gedrag

Volgorde categorieƫn , je moet de bovenste beheersen om ƩƩn af te zakken (p 114)
Herinneren
Begrijpen
Toepassen
Analyseren
Evalueren
Creƫren

Teaching Machines en Geprogrammeerde Instructie

kleine stappen, eigen tempo (self-pacing), aanpassen aan de lerenden (adaptatie)

Skinner is tegen meerkeuzevragen
compose his response

Computer Based Learning

Net Frog

Het belang van Feedback

Inpact (bovenste is beste)
– Geven van cues (aanwijzingen)
– Informatie geven over de prestaties
– bekrachtigen
– video of audio feedback
– computer gestuurde feedback
– de leerdoelen aanhalen bij de feedback
– evaluatieve feedback door studenten
Minder
-feedback waarin verbetering van fouten centraal staan
-uitgestelde feedback
-een beloning geven
-straffen
-prijzen
-geprogrammeerde instructie

Mastery Learning (ML) (p. 125)

  1. beschikbare tijd
  2. “perseverance” doorzettingsvermogen
  3. aptitude, tijd die lerende nodig heeft
  4. kwaliteit van de instructie
  5. aanleg

Indien een lerende genoeg tijd krijgt kan hij/zij altijd de leerdoelen halen

Veel aandacht voor continue toetsing

kleine groepen

Contingency Contracting (CC)

contract afsluiten

Personalized System of Instruction (PSI)

kleine eenheden lesstof
individueel, eigen tempo
testen en direct feedback door assistent (proctor)
min 80% beheersen voordat volgende stap
Lezingen en demonstraties zijn vooral bedoeld voor motivatie

Direct Instruction (DI) (p. 135)

zeer gedetailleerde instructies, hoog tempo, stap voor stap

If the learner hasn’t learned, the teacher has not taught”

Oorspronkelijk vooral voor kinderen met leermoeilijkheden

Website Whatworks

National Institute for direct instruction

http://www.jefflindsay.com/EducData.shtml

Het referentiekader voor onderwijskunde en het behaviorisme, p. 140

 

 

Tagged with: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.