Valcke thema 2 Samenvatting

Samenvatting thema 6 “Naar een referentiekader voor onderwijskunde”

1. Onderwijskunde als wetenschap heeft als object van studie: leren en instructie.

2. Evidence-based aanpakken geven aan in welke mate processen en variabelen bij actoren, de context en de organisatie van onderwijs een invloed hebben op o.a. leerresultaten.

3. Verschillende actoren schuiven verschillende visies over leren en instructie naar voren.

4. De verschillende visies op leren en instructie kunnen geordend worden volgens een aantal dimensies in een referentiekader: actoren, aggregatieniveaus, organisatie, het didactisch handelen instructieactiviteiten) en de leeractiviteiten.

5. Op het microniveau staat de directe interactie tussen de instructieverantwoordelijke en de lerende voorop. Deze krijgt vorm door de uitwerking van de instructieactiviteiten, waarbij keuzes gemaakt worden bij de verschillende componenten van het didactisch handelen.

6. In een state of the art-model voor het didactisch handelen, hangen de volgende componenten samen in een complexe interactie: leerdoelen, instructiestrategie├źn (didactische werkvormen), leerstof, media, en toetsing.

7. Op het mesoniveau kijken we naar leren en instructie van op het niveau van de instelling, organisatie, programma. De componenten in het model voor het didactisch handelen zijn vooral bepaald door de organisatiedimensie.

8. Op het macroniveau bekijken we leren en instructie vanuit de richtinggevende en geïnstitutionaliseerde beleidskaders. De context en de organisatie zijn hier richtinggevende dimensies.

9. Onderwijskunde is een jonge wetenschap waarin heel wat deelwetenschappen worden onderscheiden. Een brede kijk op de dimensies bij leren en instructie dringt zich op.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.