Valcke, Thema 12

Motivatie en Leren. Als experiment maak ik korte filmpjes met mijn Ipad van de schema’s uit het boek. Deze kan ik vervolgens zeer snel uploaden naar Vimeo en in de post opnemen. De kwaliteit is gewoon beter in verhouding tot een scan!! en het is sneller!!!
It is a crazy world

Schema boek

overzicht thema 12 from Hzhenk on Vimeo.

Voorloper definitie


Bedoel aan het eind dat resultaat invloed heeft op de motivatie

Voorlopers:

Wil en Volitie : cogintie (verstand), emoties (gevoelens), wil (motivatie)
Volitie verwijst naar het gedrag dat voortvloeit uit het volgen van de eigen wil

Behavioristische benaderingen : thema 4 Law of Effect en Law of readiness

Arousal theorieën: complex van emoties als basis voor doelgericht gedrag.
Waarneming van een situatie gedraf uitlokt, wat vervolgens leidt tot het ervaren van emotie

Hedendaagse benaderingen:


Kenmerken (p593)

 1. cognities : beliefs, thoughts, self-representations
 2. reciprociteit: motivatie beïnvloedt en wordt beïnvloed door de resultaten van doelgericht gedrag
 3. invloed van sociale en contextuele variabelen
 4. motivatie evalueert met de individuele ontwikkeling
 5. motivatie wordt beïnvloed door groeps en cultuurkenmerken

Expectancy-Value Theory

Link naar PDF met voorbeeld om taakwaarde in te schatten

Attributietheorie


Self-efficacy (zelfeffectiviteit)


attributies hebben effect op interne processen:

 1. Expectancy
 2. Self-efficacy
 3. Affect

Social Cognitive Theory

veel aandacht voor Self-efficacy

Intrinsieke en Extrinsieke motivatieopvattingen

De zelfdeterminatietheorie

 • competence
 • relatedness
 • autonomy


De Locus of Control theorie

LOC mate waarin men de eigen situatie kan beheersen
Intern en extern , voor zowel lerenden als instructeur

Affectieve variabelen en motivatie

Meeste recente theorieën benaderen motivatie als cognitief construct.
Er zijn ook nieuwe theorieën die motivatie benaderen vanuit een emotioneel / affectief construct

Affect of emoties bij motivatie is vooral relevant vanuit het begrip angst. Leerprocessen worden vaak neg beïnvloed door angst.

Voorbeeld is wiskundeangst
inhibiteitheorie en processing efficiency theory (p. 611)

Drie theorieën die wiskundeangst omschrijven (p. 613)

 1. interferentiemodel
 2. deficit model
 3. reciproque model

Van opvattingen over motivatie tot benaderingen voor instructie

Motivatie en de instructieverantwoordelijke

Beliefs (p. 615)

 • teacher efficacy
 • epistemological beliefs
 • attributions, locus of control, motivation, writing apprehension, match anxiety
 • self-efficacy
 • reading instruction, the nature of reading, whole language

 De ‘Expectancy-Value Theory ‘van motivatie en implicaties voor instructie (p 619)

De attributietheorie voor motivatie en implicaties voor instructie (p 621)

De social cognitive theory voor motivatie en implicaties voor instructie (p. 621)

Extrinsieke en intrinsiek motivatie en implicaties voor instructie (p. 622)

De plaats en rol van affectieve variabelen in motivatie en implicaties (p 625)

Samenvatting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.