Valcke, Thema 2

Enkele kreten uit thema 2 “Naar een referentiekader voor onderwijskunde”

Onderwijskunde, leren en instructie. Jonge wetenschap, het is eerder een clusterwetenschap. blz52

Voorkeur voor de term “Instructional Sciences”, het gaat niet alleen om formeel onderwijs op formele scholen. Term staat niet op wikipedia, daar wordt gesproken over “learning sciences

Micro, Meso en Macro niveau

Kernbegrip bij meta-analyses is “effect size” en dan vooral Cohan d die groter moet zijn dan 0.40 om een positief effect aangetoond te hebben.

Veel verwijzingen naar Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement
Dit boek wordt later nog besproken op deze website

Het referentiekader

Model voor het didactisch handelen / instructieactiviteiten
Model van Dochy (1992), leerdoelen worden afgestemd op student

Wiskunde angst, blz 25, Vekeman (2010, p. 17)

term meta-analyse

 

Tagged with: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.