Valcke thema 5 Begrippenlijst

Begrippenlijst “Van een cognitivistische visie op leren naar het ontwerpen van instructie”
PC :You can search this list by hitting CTRL + F
Ipad safari: Click op google search, when the keyboard occurs, choose search on page 

Aandachtrichtende processen 208-210
Acroniem 192
Acrostic 192
Advance organizers (‘expository’ en ‘comparative’) 200
Associatieve fase 181 Multimedia principe 217
Autonome fase 182
Beelden 167
Begrippen 179, 198
Centrale verwerker 162
Cognitieve fase 181
Cognitive load – cognitieve belasting 162
Cognitive structures 170
Coherentieprincipe 218
Compositie 199
Concept map 184,210-216
Conditons-based model of learning 203
Controleprocessen 160
CTML Cognitive Theory of Multimedia Learning 217
Cues 193
Declaratieve kennis – 157
Dual channel theorie 165
Dual-store modellen 159
Eclectische benaderingen 223
Elaboratie 177
Encoderen 159-160
Episodische buffer 162
Events of instruction 203
Evidence-based strategieën 1 83
Executive control processen – controleprocessen 160
Expectation 206
Extraneous cognitive load 163
Fonologische lus 162
Gestalt 156
Germane cognitive load 163
Imagery 191
Informatieverwerkend model 158-160
Intrinsic cognitive load 163
Introspectie 156
Kernwoorden 192
Korte termijn geheugen 159-160, 162
Lange termijn geheugen 159-160
Learning outcomes 203
Leerhiërarchie 203-204
Lineaire ordening 168
Loei methode 192
Meaningful (Reception) Learning 201-202
Mentale representatie 166
Metacognitieve kennis 157, 175
 Mind mapping 184,210-216
 Mnemonics 191
 Modaliteitsprincipe 218
 Modelling 208
Multimedia principe 217
 Motivationele processen 208-210
Multipele representaties 190
 Multi-store modellen 159
 Non linguïstische representatie 184,210
 Notities nemen 196
 Organisatie 177
 Outlining 185
 Parallel distributed cognition/processing 171
Persoonlijke theorieën 179
 Principe van de individuele verschillen 218
 Proceduratie/proceduralisatie 181, 199
 Procedurele kennis 157
 Productie(systeem) 173
 Productieprocessen 208-210
 Propositie (netwerk) 166
Redundantieprincipe 218
Retentieprocessen 208-210
 Retrieval 160
 Rijm 192
Rote learning 201
 Samenvattingen 197
 Schema 170
 Script 171
 Self-efficacy 208
 Semantisch network 168
Sensorisch geheugen – direct geheugen 160
 Social Learning/Cognitive Theory 206
 Spatial contiguity principe 217
 Storage 159
 Subsumptie 201
 Symbolisch model 207
Symbolische representative 216
 Temporal contiguity principe 218
 Verschillen en gelijkenissen 189
 Verwachtingen 206
 Vicarious experience 2 06
 Vicarious reinforcement/punishment 207
 Visuo-spatieel schetsblad 162
 Voorkennis 201
 Voorwaardelijke producties 199
 Vragen stellen 194-195
 Werkgeheugen – korte termijn geheugen 162
 Worked examples 163
Tagged with: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.