Valcke thema 7 Begrippenlijst

Hogere orde vaardigheden: metacognitie en problemsolving

Beertjes van Meichenbaum 237
Beliefs 333
Concurrent meten van metacognitie 328-329
Deep learning 337
Evalueren 327
Executive control processes 323
Forethought 333
Hogere orde denkvaardigheden 320
Introspectie 323
Metacognitie 321
Metacognitieve ervaringen 326
Metacognitieve kennis 326-327
Metacognitieve regulatie 327
Metacognitieve regulatiestrategieën: voorspellen,  plannen, uitvoeren en evalueren 327
Metacognitieve strategieën 327
Monitoring 327
Oriëntatie 327
Opvattingen over de leeromgeving 335
Opvattingen over leren/studeren  (conceptions of learning) 335
 Performance and volitional control 333
 Plannen 327
Probleemidentificatie 332
 Probleemoplossend model van Wallas en Polya 331
 Problem solving 321,331
 Prospectief meten van metacognitie 328-329
Regulatie – door-de-ander 323
 Retrospectief meten van metacognitie 328-329
 Self-efficacy 334
 Separate approach – infusion approach 336
 Surface learning 337
 Strategie learning 337
 Taxonomie voor metacognitie: Flavell & Brown 325-328
 Voorbedachtheid, controle eigen leergedrag en zelfreflectie 333
 Voorspellen 327
 Zelfgereguleerd leren  (‘self regulated learning’) 332-336, 348-350
Zelfreflectie 333
Tagged with: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.