Valcke thema 6 Begrippenlijst

Begrippen : Van een constructivistische visie op leren naar het ontwerpen van instructiePC :You can search this list by hitting CTRL + F
Ipad safari: Click op google search, when the keyboard occurs, choose search on page 

Abstracte leerstijl 261
Abstracte representative E-moderating 287
(zie symbolische representatie) 257-259
Accommodatie 244
Anchored instruction 267, 270-272
Assimilatie 244
Casusmethode 200
Coach/coaching 256-257, 284 e.v.
CIS (Concreet, iconic, symbolisch) 257
Cognitief constructivisme 238-240
Cognitieve conflicten 260
Cognitive apprenticeship 273-275
Collaborative learning 278 e.v Experiential learning 259 e.v.
Cooperative learning versus collaborative learning 279
Community of practice 265-268
Compensatie 244
Computer Based Collaborative Learning CSCL 282 e.v
Computer game 290
Concrete leerstijl 261
Concrete representatie 249, 257
Constructionisme 256
Constructivisme 237
Construeren 241
Context 265, 292
Conversationeel 241
Cross-age peer tutoring 284-288
Cultuur 246, 251
Curriculum scripts 286
Dialectic tension 262
Dialectisch constructivisme 239
Internaliseren 246
Leeromgeving 257, 289,
Leerstijl 260-262
Legitimate peripheral participation 266
Living knowledge 248-249
Logisch-wiskundige kennis 243
Logo 289
Manipulatietools 293
Mediation 247
Mindtool 294
Model 252
Modeling/modeleren 284, 296
Nativisme 243
Open leeromgeving OLO 291
Peer tutoring 284-288
Perturbatie 244
Probleemgestuurd ondervv^ijs 297-303
Proj ectondersteuningstools 293
Prompting – 286
Psychological tooi 246
Pumping 286
Reflectieve leerstijl 261
Regulatie 244
Same-age peer tutoring 284-288
Samenwerkend leren 278 e.v
Samenwerkingstools/Communicatietools 293
Scaffolding 246, 257, 274, 284, 294
Scientific knowledge 248
Scripting 282
Sharing multiple perspectives 241
 Discovery learning 2501
 Enactieve representaties 249
 Endogeen constructivisme 239
 Equilibratie 244
 Experiential learning model 259
 Experimentele leerstijl 261
 Expert 273
 Everyday knowledge 247-248
Ervaringscyclus 260
 Ervaringsgericht leren 259 e.v.
 Exogeen constructivisme 239
 Externaliseren 246
 Facilitator PGO 301
Fysisch-empirische kennis 243
 Games 290
 Gevalsmethode 299
 Groepswerk 278 e.v.
 Guided practice 251
 Hinting 286
 Historical inquiry 255
 Iconische representaties 249, 257-259
Inerte kennis 265
 Informatiebronnen OLO 293
 Informatietools 293
 Inquiry learning 253
 Instructionisme 256
 Interactie 250,256
 Internal speech 247
 Self- en peer-assessment 281
 Situated action 264-266
 Situated cognition 264-266
 Situated learning 264-266
 Sociaal constructivisme 238-240,
 Sociaal-cuturele theorie 245
Sociale kennis 243
 Social periphery 266
 Social speech 247, 263
 Sociale context 265
 SOI 294
 Spiral curriculum 253
 SpHcing 286
Stolen knowledge 266
 Student tutoring 288
 Summarizing 286
 Symbolische representaties 249, 257-259
Taakanalyse 301
 Tacit knowledge 273
 To start cold 301
 Tools OLO 294
 Verwerkingstools 293
 Tutor/tutoring 284-288
 Virtuele bedrijven: mini-ondernemingen,
virtual companies 275-278
 Webquest 253-254
Zelfontdekkend leren 250
Zevensprong 302
 Zone of proximate development 246
Tagged with: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.