Valcke, thema 5

Van een cognitivistische visie op leren naar het ontwerpen van instructie

Schema grondprincipes, visie op leren

Schema grondprincipes, visie op instructie

Het informatieverwerkend model voor leren

Recente inzichten werkgeheugen

Verschillende types van cognitieve load

Schematische voorstelling van de dual-channel theorie

Taxonomie van Bloom

Fases 24 x 36 =

Taxonomie voor leerdoelen van Bloom

Learning Outcomes van Gagné

9 opeenvolgende fasen in leerproces volgens Gagné

Impact van de verwachting met betrekking tot de bekrachting

Concept maps

Samenvatting

Tagged with: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.