Valcke thema 3 Samenvatting

Thema 3 “Visies op leren en instructie: een ontologische en epistemologische discussie ”

1. Leren en instructie betekent dat we ‘kennis’ centraal stellen.

2. Een ontologie stelt de aard van kennis, het bestaan van kennis centraal.

3. Een epistemologie bestudeert de manier van het verwerven van kennis.

4. Epistemologische en ontologische visies leiden – in interactie – tot sterk verschillende standpunten over wat kennis is en hoe kennis ontwikkeld wordt.

5. Het objectivisme stelt de werkelijkheid centraal en stelt dat die gegeven is los van de eigen persoonlijke ervaring. Kennis bestaat daarom buiten de persoon en zijn/haar ervaring om.

6. Het realisme benadrukt het in overeenstemming brengen van de werkelijkheid met de eigen kennisconstructie.

7. Het empiricisme stelt dat de werkelijkheid bestaat, maar pas door ervaring kan leiden tot kennisopbouw. Kennis is dus het product van een bewuste verwerking van ervaringen met die werkelijkheid.

8. Het rationalisme benadrukt de cognitieve processen bij de verwerking van de ervaringen met de werkelijkheid.

9. Het idealisme benadrukt de cognitieve schema’s die ontwikkeld worden bij het construeren van kennis naar aanleiding van ervaringen met de werkelijkheid.

10. Het relativisme benadrukt de relativiteit van onze ervaringen bij de kennisconstructie. Dit betekent dat de context, de situatie en de culture setting een bepalende invloed hebben.

11. Het empiricisme (en zeker het pragmatisme) vervangt het waarheidsbegrip door het begrip viabïlity.

12. De verschillen in een ontologische en epistemologische stellingname leiden tot verschillen in visies op leren en instructie.

13. Instructieverantwoordelijken en lerenden hebben – impliciet of expliciet – epistemologische opvattingen die doorwerken in hun handelen.

14. De verschillen een ontologische en epistemologische stellingname beïnvloeden op het microniveau de actoren, variabelen en processen in het referentiekader voor onderwijskunde.

Tagged with: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.