Saunders: Methoden en technieken van onderzoek. Hoofdstuk 4

Hfst 2: Het onderzoeksonderwerp formuleren en verduidelijken
Hfst 4: Een onderzoeksontwerp bepalen: het belang en de inbreng van onderzoeksfilosofieen, -methoden en -technieken
Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Verckens, J. P., & Smitt, P. (2011). Methoden en technieken van onderzoek. Amsterdam: Pearson Education.

Hoofdstuk 2:

p35(Saunders, 2011. p.35)

Hoofdstuk 4:

p103
(Saunders, 2011. p.35)

4.2 Onderzoeksfilosofieƫn

(Saunders, 2011. p.104) Schema 4:1 De belangrijkste filosofische onderzoeksfenomenen.

Term Definitie
Epistemologie De studie van kennis en aanvaardbaar geloof. Kennistheorie of model
Ontologie De studie van wat er is
Axiologie De studie van wat goed is en hoe goed het is
Paradigma Voorbeeld of model

Schema 4.2 De belangrijkste onderzoeksfilosofieen

Term Definitie
Positivisme
Realisme
Interpretivisme
Fenomenologie
Symbolisch interactionisme
Objectivisme
Subjectivisme
Sociaal constructivisme
Pragmatisme
Paradigma’s

4.3 Onderzoeksbenaderingen

Deductie: het toetsen van een theorie of model

Inductie: een theorie of model opstellen

Schema 4.3 blz 115

4.4 Doel van het onderzoek

Beschrijvend onderzoek

Verkennend onderzoek

Verklarend onderzoek

Projecterend onderzoek

4.5 De noodzaak van een heldere onderzoeksmethode

Experiment

Enquete

Casestudy

Action researchp125

Grounded theory

Etnografie

Archiefonderzoek

4.6 Dataverzamelingstechnieken en analyseprocedures combineren

Kwantitatief onderzoek / Kwalitatief onderzoek

monomethode / multimethode / gemengde methodep130

4.7 Tijdshorizonten

Dwarsdoorsnedeonderzoek

Longitudinaal onderzoek

4.8 Geloofwaardigheid

Betrouwbaarheid

subject- of deelnemersfout

subject- of deelnemersvertekening

waarnemersfout

waarnemersbias

Validiteit

Generaliseerbaarheid

Logische sprongen en verkeerde aannames

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.