Master boekenlijst

De volgende boeken staan op de lijst voor het eerste jaar:

Literatuur leerjaar 1 Master Leren & Innoveren cursusjaar 2012-2013 In de lijst staat alleen verplichte literatuur. Natuurlijk kunt u zich met behulp van andere literatuur verder verdiepen in een onderwerp. Bij de diverse leerarrangementen in natschool vindt u een lijst met aanbevolen literatuur, waaruit u zelf naar behoefte een selectie kan maken voor verdere bestudering van het onderwerp.

Voor alle boeken van de verplichte literatuur geldt dat deze dienen te worden aangeschaft en dat uiteraard bij voorkeur de laatste druk gelezen wordt.

Oriëntatie

1. Vermeersch, J. (2009) Taccle. Teachers’ Aids on Creating Content for Leaming Environments. Het E-leaming handboek voor leerkrachten. Brussel: Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Dit handboek is kosteloos te downloaden via de website: www.taccle.eu Je moet je wel eerst op deze website registeren en inloggen. ISBN: 9789078398073
TACCLE boek Nederlands    hzhenk 35learning2012

Leerarrangement 1 Zin in leren

1. Jarvis, P. (2006). Towards a comprehensive theory of human leaming. Lifelong Leaming and the Leaming society (2e druk — 3e druk). London and New York: Routledge.
Prijs: ca 45 euro. ISBN: 978-0-415-35541-4.  232 blz
2. Streumer, J. (red) (2010) De kracht van werkplekleren. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. Prijs: ca 23 euro. ISBN-13: 9789059315860. 204 blz
3. Weggeman, M. (2010) Leiding geven aan professionals? Niet doen! Over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie (5e druk). Schiedam: Scriptum.
Prijs: ca. 38 euro. ISBN: 9789055943524, 302 blz

Leerarrangement 2 Uitdagend ontwerpen

1 Akker, J.J.H. van der & Thijs, A. (2009). Leerplan in ontwikkeling. Enschede: Stichting Leerplanontwikkeling (SLO).
Deze publicatie kun je kosteloos downloaden via www.slo.nliorcianisatie/recentepublicaties/00083/ ISBN: 9789032923259.
2. Dick, W, Carey, L & Carey J.O. (2008). The Systematic Design of Instruction (7th Revised edition), Allyn & Bacon Pearson Education (US).
Prijs: ca. 100 euro. ISBN10: 978 0205585566. ISBN13: 978 0205585564

Leerarrangement 5 Praktijkgericht onderzoek (deel 1)

1. Van der Donk C. & Van Lanen, B. (2012). Praktijkonderzoek in de school (2e druk). Bussum, Coutinho.
Prijs: ca 32 euro. ISBN10: 978 9046903001, ISBN13: 978 9046903001
2. Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Booij, M. & Verckens, J.P. (2011). Methoden en technieken van onderzoek (5e druk). Amsterdam: Pearson Education Benelux.
Prijs: ca. €53.. ISBN10: 978 9043019291 ISBN13: 9789043019293

Voor gebruik bij diverse leerarrangementen

1. Valcke, M. (2010). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap, een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en voor toekomstige leerkrachten. Gent: Academia Press.
Prijs: ca. € 50. ISBN10 9038216068, ISBN13 9789038216065 699 blz
2. Hattie, J. (2012). Visible leaming for teachers, maximizing impact on leaming. London: Routledge. Prijs: ca. € 30. ISBN 978-0-415-69015-7 (pbk) ISBN 978-0-203-18152-2 (ebk)
3. Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Londen: Routledge
Prijs ca. € 35. ISBN 13: 9780415476188 ISBN 10: 978 0415476186

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.