Connectivisme

text: http://kijkopleerlingenleren.wikispaces.com/Connectivisme

Connectivisme (vanaf 2005)

etiquette_resize_jpg.jpg

Basis principes

Leren binnen het Connectivisme is er op gericht dat bepaalde kenniselementen met elkaar worden verbonden. De verbindingen die worden gelegd -die de mens helpt te leren- zijn belangrijker dan de kennis die dat individu al heeft of de status die daaraan verbonden is. Kennis van een individu wordt gedeeld in een netwerk. Dat netwerk is verbonden met een organisatie. De organisatie en het netwerk werven nieuwe kennis voor het individu. In een schema ziet er dat als volgt uit.

schema_connectivisme.gif

Het Connectivisme gaat ervan uit dat beslissingen worden genomen op basis van snel veranderende omstandigheden. Hieronder de belangrijkste principes van het Connectivisme.

De principes van Connectivisme:
1. Leren en kennis berust in de verscheidenheid van meningen.
2. Leren is een proces van het verbinden van gespecialiseerde knooppunten (nodes) of informatiebronnen.
3. Leren kan plaatsvinden in ‘non-human appliances’. (niet menselijke hulpmiddelen of omgevingen)
4. Capaciteit om meer te weten is belangrijker dan onze huidige kennis.
5. Het ‘voeden’ en onderhouden van connecties is nodig om continu leren te faciliteren.
6. Het vermogen om connecties tussen disciplines, ideeën en concepten is een core vaardigheid.
7. Accurate en up-to-date kennis is het doel van alle connectvistische leer activiteiten.
8. Besluitvorming is op zichzelf een leerproces. Kiezen tussen wat te leren en de betekenis van nieuwe informatie wordt gezien door de lens van een verschuivende realiteit. Er kan nu een goed antwoord zijn, dit kan morgen weer fout zijn door de wijziging in het informatie klimaat die van invloed is op de beslissing.
9. Geinternaliseerde (het zich eigen maken) kennis voldoet niet meer – “knowledge can exist outside of a human mind“. Netwerken zijn er om die externe, gemeenschappelijke kennis op te slaan en die netwerken kunnen uit vrienden, collega’s of experts bestaan, al naar gelang het soort netwerk en het soort kennis. Dé remedie tegen “information- , technology- and knowledge overload“!
10. Het mobieltje wordt de belangrijkste tool bij het leren – “small pieces, anywhere, anytime, any tool“.
11. Leren is een proces van connecties vormen (neural & external). De vaardigheid óm te leren is belangrijker dan datgene wát je leert. “The learning is ín the network“. Weten ‘waar’ of ‘wie’ is belangrijker dan weten op zich. Dit sluit heel aardig aan bij de informatievaardigheden zoals ik die definieer.
12. Diversiteit wordt steeds belangrijker. Er is niet langer één juiste manier om dingen te beoordelen. Er is steeds minder behoefte aan een neutraal standpunt, vandaar bijvoorbeeld de terugloop in het lezen van kranten. Er is steeds vaker behoefte aan een persoonlijk, gekleurd standpunt over een bepaalde idee of gebeurtenis, vandaar de toename van blogs en social software om foto’s en films mee te delen. Niet “me right, you wrong” maar vele waarheden en points of view. Ook dat is een belangrijke informatievaardigheid: beoordelen of een auteur ook autoriteit heeft op het gebied waarover hij zich uitlaat.
Connectivisme is de integratie van de principes die voortkomen uit de chaos, netwerk , complexiteit en zelforganisatie theorieën. Leren is een proces dat plaats vindt in een vage omgeving die voordurend in beweging is, het individu heeft hier weinig controle over. Leren (gedefinieerd als ‘actionable knowledge’) kan plaats vinden buiten onszelf om (binnen een organisatie of een database), het focust zich op het verbinden van gespecialiseerde informatie en connecties welke ons instaat stellen om meer te leren.

Context

Connectivisme is een redelijk nieuwe leertheorie bedacht door George Siemens. Hij stelt dat leren een proces is dat leven-lang is. De technologie vervult hierin belangrijke functies. Het leren is niet alleen op individuen gericht maar ook op organisaties. Vooraanstaat hoe er aan bepaalde kennis gekomen wordt en ook dat men weet waar bepaalde kennis te halen is.

 Video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.