Behaviorisme

Tekst van : http://kijkopleerlingenleren.wikispaces.com/Behaviorisme

Behaviorisme (vanaf 1910)

De eerste leertheoretische stroming is het behaviorisme. Het behaviorisme is een stroming binnen de psychologie en filosofie waarin men in tegenstelling tot andere stromingen, geen rekening houdt met het onderbewuste van de mens, maar zich uitsluitend beperkt tot objectief waarneembaar gedrag. Uitgangspunt is dat het gedrag verklaard wordt door leerprocessen. Deze doen zich voor in de historie of de situatie waarin men zich verkeerd. Alle gedragingen zijn reacties op de historische of situationele context. Het stelt zich daarbij uitdrukkelijk tegen allerlei richtingen die gedachten en emoties tot object van onderzoek nemen, zoals bijvoorbeeld ook de psychoanalyse.
Binnen het klassieke behaviorisme wordt uitgegaan van de veronderstelling dat mensen blanco op de wereld komen. Al het gedrag van een persoon wordt in de loop der jaren geleerd. Het behaviorisme staat bekend om de experimenten met dieren, waarbij gedrag geleerd wordt door conditioneren: leren door belonen en straffen. Beloning leidt tot gewenst gedrag, straf leert het ongewenste gedrag af. Bekend is “Het hondje van Pavlov”. Honden kwijlen bij het krijgen van voedsel, dat is een aangeboren instinct en heet een onvoorwaardelijke reflex. Door de combinatie van een signaal en voedsel zal na enige herhaling de hond gaan kwijlen bij het geven van het signaal. Dit is een aangeleerde reflex en wordt een voorwaardelijk reflex genoemd. Op deze wijze wordt geconditioneerd gedrag opgewekt.

Basis principes

Binnen het behaviorisme worden alle gedragingen gezien als ketens van reflexen. Sommige reflexen zijn aangeboren, maar de meeste gedragingen worden aangeleerd.

Video door Bram van Burken:Hogeschooldocent Onderwijskunde bij Fontys Pabo Eindhoven
Picturebehaviorisme-vs-constructivisme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.